Megvalósíthatósági tanulmányok (kötöttpályás hálózat fejlesztései)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi projektek keretében készült megvalósíthatósági tanulmányokat:

-Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának, a vonal járműcseréjének, akadálymentesítésének előkészítése

-Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal, illetve a HÉV rekonstrukciójának, járműcseréjének előkészítése

-Az Észak-Déli regionális gyorsvasút déli szakaszának, azaz a csepeli és ráckevei HÉV vonalak belvárosi meghosszabbításának, a HÉV-vonalak járműcseréjének és rekonstrukciójának előkészítése

-A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 24.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2014. december 25-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét. 

 

Budapest, 2014. december 3.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Tisztelt BKK!

Továbbra is várom válaszukat.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

 

Hivatkozva Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésére
tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért megvalósíthatósági tanulmányok nagy
méretére tekintettel azok egy részét csak több levélben tudjuk megküldeni
Önnek.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés,
valamint a Rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmányának
elektronikus megküldésére, illetve a kimittud.atlatszo.hu oldalra történő
feltöltésére annak mérete miatt (263 MB, 600 oldal) nincs lehetőségünk.

 

A fenti tanulmány kiadásával kapcsolatban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései az irányadók, melynek 29. § (3) bekezdése szerint a
közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak
tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell. A 29. § (4)-(5) bekezdései szerint, ha az a
dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az
igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. A
költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető
költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként
igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során
alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.

 

Előzőekre tekintettel a szóban forgó nagy terjedelmű tanulmányt a
nyomtatási költség megtérítését követően, a Rumbach Centerben található
személyes ügyfélszolgálaton (Budapest, VII. kerület, Rumbach Sebestyén
utca 19-21., Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 09:00-17:00, szerda
09:00-19:00, péntek 09:00-15:00) van lehetőségünk átadni Önnek.

 

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük az M1 Millenniumi Földalatti
Vasút korszerűsítése és meghosszabbításával kapcsolatos megvalósíthatósági
tanulmányt.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. január 6.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

2 Attachments

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

 

Hivatkozva Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésére
tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért megvalósíthatósági tanulmányok nagy
méretére tekintettel azok egy részét csak több levélben tudjuk megküldeni
Önnek. Jelen levelünk mellékleteként megküldjük a Trolibuszhálózat
fejlesztése és a Villamoshálózat átfogó fejlesztése című
megvalósíthatósági tanulmányt.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. január 6.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

 

Hivatkozva Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésére
tájékoztatjuk, hogy az Észak-déli regionális gyorsvasúttal kapcsolatos
megvalósíthatósági tanulmányt megkíséreltük megküldeni Önnek, azonban
feltehetően annak mérete miatt sikertelen volt a kézbesítés.

 

A fenti tanulmány kiadásával kapcsolatban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései az irányadók, melynek 29. § (3) bekezdése szerint a
közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak
tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell. A 29. § (4)-(5) bekezdései szerint, ha az a
dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az
igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. A
költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető
költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként
igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során
alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.

 

Előzőekre tekintettel a szóban forgó nagy terjedelmű tanulmányt a
nyomtatási költség megtérítését követően, a Rumbach Centerben található
személyes ügyfélszolgálaton (Budapest, VII. kerület, Rumbach Sebestyén
utca 19-21., Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 09:00-17:00, szerda
09:00-19:00, péntek 09:00-15:00) van lehetőségünk átadni Önnek.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. január 7.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Tisztelt BKK!

A túlméretesnek bizonyult M2-Gödöllői HÉV és Észak-déli gyorsvasúttal témájú megvalósíthatósági tanulmány esetében a felajánlott megoldás nem ideális számomra.
Egyrészt szeretnék elektronikus úton hozzájutni az említett dokumentumokhoz (és ezt az atlatszo.hu többi felhasználójának is lehetővé tenni), másrészt nehézkesen tudom csak megoldani a személyes átvételt.

A fenti problémámmal az atlatszo.hu csapatához fordultam segítségért, akik az alábbiakat javasolták:
"A BKK-nak több lehetősége is van elektronikusan átadni az anyagokat, ebből a javasolt megoldások
- nagyméretű fájlküldő megoldással: pl. WeTransfer
- cd-re vagy dvd-re kiírja, és elpostázza az adatigénylésre hivatkozva az atlatszo.hu postacímére: 1531 Bp. Pf. 54.
- cd-re vagy dvd-re kiírja, és mi (atlatszo) elmegyünk érte és átvesszük személyesen
a hozzánk így eljutó tartalmat az adatigényléshez mi hozzákapcsoljuk a KiMitTud oldalán"

Remélem a vázolt 3 megoldás valamelyike megfelel Önöknek is, így a köz könnyedén hozzáférhet majd a tervezett jövöbeni fejlesztéseket megalapozó dokumentumokhoz.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. február 19-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét. 

 

 

Budapest, 2015. január 28.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0033030/2014 

Mojzák Balázs

[FOI #3505 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. január 20-án érkezett levelére,
tájékoztatjuk, hogy a mai napon postáztuk az atlatszo.hu Közhasznú
Nonprofit Kft. részére Az Észak-déli Regionális Gyorsvasút déli
szakaszának döntés-előkészítő tanulmányát, Az M2 metró és a Gödöllői HÉV
összekötés, valamint a Rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági
tanulmányát, az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítése és
meghosszabbításáról szóló Döntés-előkészítő Megvalósíthatósági Tanulmányt,
a Trolibusz vonalhálózat fejlesztéséről szóló tanulmányt, illetve A
fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési
koncepciója Átfogó Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó DVD lemezt. 

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. február 11.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Adminisztrátor hozzászólt ()

A BKK DVD-n megküldte az igényelt dokumentumokat a KiMitTud üzemeltetője részére postán. A DVD tartalma erről a linkről elérhető: https://www.dropbox.com/sh/7zs2r6hee19ex...

KiMitTud admin