Megsüllyedt beszakadt úttest

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. augusztus 23-án a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Megsüllyedt beszakadt úttest" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/70079 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 23.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy adatigénylésemmel kapcsolatban továbbra is válaszra várok.

Kelt: 2021. április 16.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalához elektronikusan érkezett „Közérdekű adatigénylés – Megsüllyedt beszakadt úttest” tárgyú megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Az adatigénylés tárgytalan, mivel 2021. április 3-án jelezte a bejelentő, hogy a probléma már megoldott.

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata
________________________________________

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Az állampolgár valóban visszajelzett a saját közérdekű bejelentésével kapcsolatban (monodrámává változtatva a felek közti párbeszédet), azonban Önök továbbra sem tettek eleget a törvényi kötelezettségüknek. Nem adtak választ a közérdekű bejelentésre 30 naptári napon belül, illetve a közérdekűadat-igénylésemben megfogalmazott kérdéseimre sem válaszoltak.

Kérem, az utóbbit legyenek szívesek pótolni.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

A „Megsüllyedt beszakadt úttest” tárgyú közérdekű bejelentésével kapcsolatban, miszerint „Milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása?” (https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...), illetve a „Hónapok óta le van kerítve” tárgyú bejelentésével kapcsolatban (https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...) a következő válaszokat adja Önnek Rákosmente Önkormányzata:

– az önkormányzat megbízásából 2021.01.18 és 2021.01.21. között a Rákosmente Kft. helyreállította a megsüllyedt útpályát.
– az önkormányzat megbízásából a Rákosmente Kft. a térburkolat helyreállítását 2021.01.26-án végezte el.

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Köszönöm a válaszukat.

Üdvözlettel:

Lukács Máté