Megsüllyedt beszakadt úttest

Lukács Máté made this Közérdekűadat request to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. augusztus 23-án a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Megsüllyedt beszakadt úttest" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/70079 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 23.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy adatigénylésemmel kapcsolatban továbbra is válaszra várok.

Kelt: 2021. április 16.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalához elektronikusan érkezett „Közérdekű adatigénylés – Megsüllyedt beszakadt úttest” tárgyú megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Az adatigénylés tárgytalan, mivel 2021. április 3-án jelezte a bejelentő, hogy a probléma már megoldott.

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata
________________________________________

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Az állampolgár valóban visszajelzett a saját közérdekű bejelentésével kapcsolatban (monodrámává változtatva a felek közti párbeszédet), azonban Önök továbbra sem tettek eleget a törvényi kötelezettségüknek. Nem adtak választ a közérdekű bejelentésre 30 naptári napon belül, illetve a közérdekűadat-igénylésemben megfogalmazott kérdéseimre sem válaszoltak.

Kérem, az utóbbit legyenek szívesek pótolni.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

A „Megsüllyedt beszakadt úttest” tárgyú közérdekű bejelentésével kapcsolatban, miszerint „Milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása?” (https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...), illetve a „Hónapok óta le van kerítve” tárgyú bejelentésével kapcsolatban (https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...) a következő válaszokat adja Önnek Rákosmente Önkormányzata:

– az önkormányzat megbízásából 2021.01.18 és 2021.01.21. között a Rákosmente Kft. helyreállította a megsüllyedt útpályát.
– az önkormányzat megbízásából a Rákosmente Kft. a térburkolat helyreállítását 2021.01.26-án végezte el.

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Köszönöm a válaszukat.

Üdvözlettel:

Lukács Máté