Meghívott gazdasági szereplők - General-Invest Bau- és további közbeszerzési eljárások

Kis Zoltán made this Közérdekűadat request to Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az alábbiak szerint:

A KDB D.582-8-2017. sz. határozatának indokolásában egyebek mellett ez olvasható
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...

“Az ajánlatkérő [érdi önkormányzat] 2017. szeptember 1. napján kelt válaszában kifejtette, hogy a piacon lévő gazdasági szereplők száma jelentős, ezért az ajánlatkérő számára a teljesítés magasabb minőségét eredményezi, ha hosszabb idejű jótállást vállal egy ajánlattevő.”

2017. január 1. után bizonyos, az érdi önkormányzat mint ajánlatkérő által a Kbt. 115. §-a alapján kiírt közbeszerzési eljárások során rendszeresen visszatérően és egyszerre hívták meg az alábbi gazdasági szereplőket:

Nyertes ajánlattevő volt: General-Invest Bau Kft.
Közbeszerzési eljárások:

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...

Meghívottak:
General-Invest Bau Kft. (Érd)
Káblán Bau Kft. (Érd)
BB Tető Kft. (Ráckeresztúr)
Mimico Invest Kft. (Dunakeszi)
RO&MI Vill Kft. (Százhalombatta)
Extra House Kft. (Érd)

Nyertes ajánlattevő volt: Káblán Bau Kft.
Közbeszerzési eljárások:

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...

Meghívottak:
Káblán Bau Kft.
General-Invest Bau Kft.
BB Tető Kft.
Mimico Kft.
Extra House Kft.
(A RO&MI Vill Kft. a nyertes alvállalkozója volt)

Nyertes ajánlattevő volt: RO&MI Vill Kft.
Közbeszerzési eljárás:
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...

Meghívottak:
RO-MI Vill Kft.
General-Invest Bau Kft.
Káblán Bau Kft.
BB Tető Kft.
Mimico Invest Kft.

Kérem közölje, ha a KDB-határozatban szereplő érvelés szerint “a piacon lévő gazdasági szereplők száma jelentős”, akkor milyen dokumentált felmérés, elemzés alapján esett a választás a fenti gazdasági szereplőkre? Ki javasolta és ki döntött a fenti gazdasági szereplők meghívásáról? Ha létezik ilyen dokumentum a felmérésről, elemzésről, akkor kérem, hogy azt elektronikus másolatban küldje meg az email-címemre.

Kérem, közölje, hogy a fenti közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérő dokumentáltan milyen módon tett eleget az összeférhetetlenségi helyzet fennállására vonatkozó vizsgálati kötelezettségének? Ha létezik ilyen dokumentum, akkor kérem, hogy azt elektronikus másolatban küldje meg az email-címemre.

Kérem, közöljék, hogy a fentiek szerint internetes elérhetőséggel megjelölt közbeszerzési eljárásokban a nyertes ajánlattevő mely alvállalkozókat mekkora teljesítési összesített aránnyal vonta be az építési beruházásba!

A fenti közbeszerzési eljárások során vizsgálták-e azt a körülményt, hogy a General-Invest Bau Kft. tulajdonosa Bács István alpolgármester testvére férjének testvére? Ha létezik erre vonatkozó dokumentum, akkor kérem, hogy azt elektronikus másolatban küldje meg az email-címemre.

Volt-e hivatalos tudomásuk a fenti rokonsági kapcsolatról? Ha igen, és nem vizsgálták a lehetséges összeférhetetlenségi viszonyt, akkor a vizsgálatot milyen indokkal mellőzték?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 6.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Dr. Bolvári-Vild Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelten megküldöm Dr. Csőzik László polgármester úr válaszlevelét.

 

Tisztelettel,

dr. Bolvári-Vild Éva

Dr. Bolvári-Vild Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelten megküldöm dr. Csőzik László polgármester úr válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bolvári-Vild Éva

jogi előadó

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
[1]2030 Érd, Alsó utca 1.
Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.
E-mail: [2][Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. https://goo.gl/maps/3NeNqaxrpjp
2. mailto:[Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]