Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szaniszló Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Megelőző távoltartás

We're waiting for Szaniszló Csaba to read a recent response and update the status.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény miniszeri indokolását, kommentárját.

2. Kérem szíveskedjenek arról tájékoztatni, hogy amennyiben a kiskorú gyermek a bántalmazott a törvényes képviselő által, a gyermek közeli hozzátartozója által előterjesztett kérelem esetén a kérelmező közeli hozzátartozót megilleti az eljárásban a kérelmezői státusz, a fellebbezési jog, illetve milyen eljárásjogi helyzete áll fenn?

3. Mivel három napon belül kell lefolytatni az eljárást, szükséges-e a kiskorúak képviseletre eseti gyámot, illetve ügygondnokot kirendelni? (a törvény erre lehetőséget nem teremt meg)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 25.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

 

 

 

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Minisztérium!

A tájékoztatásomra megküldött linken nem a törvény minisztériumi indoklása található, hanem az országgyűlés elé előterjesztett törvényjavaslat és annak indoklása.

Kérem szíveskedjenek a jelenlegi hatályos minisztériumi indoklást (kommentárt) részemre megküldeni.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szaniszló Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.