Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan élő és kifutott megbízási szerződést, amelyet Tiszacsege Város Önkormányzata és/vagy intézmnényei kötöttek 2020.10.18 napjától és a megbízás lejárata nem későbbi, mint 2030.01.01

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 30.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan élő és kifutott megbízási szerződést, amelyet Tiszacsege Város Önkormányzata és/vagy intézmnényei kötöttek 2020.10.18 napjától és a megbízás lejárata nem későbbi, mint 2030.01.01

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 15.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. október 31. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan tájékoztatom, - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdésére, - hogy azt a beérkezésétől számított 30 napon belül áll módunkban teljesíteni.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszacsege
Kossuth u. 5.
4066

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ha 15 napon belül jelzi az adatgazda, hogy hosszabbítást kér, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Kérem az igénylésem sürgős teljesítését!

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2023. október 30. napján közérdekű adatigénylést nyújtott be. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján Tiszacsege Város Önkormányzata - tekintettel az adatgyűjtés végén összeállított dokumentáció mennyiségére és nagyságára - papír alapon vagy elektronikus úton használható egyéb adathordozón tudja biztosítani az adatok kiadását.

Kérem, nyilatkozzon, hogy papír alapon vagy elektronikus úton használható egyéb adathordozón kívánja-e igényelni az adatokat. Nyilatkozatát követően kerülhet csak sor a költségtérítés megállapítására, melynek megfizetésével kapcsolatosan további tájékoztatást adunk.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

Az adatokat elektronikus úton kívánjuk megismerni, melyhez pendrive-ot tudunk biztosítani, vagy elektronikus felhő tárhelybe is el tudjuk fogadni az adatok feltöltését. https://drive.google.com/drive/folders/1...

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Figyelemmel Hivatalunk integritására és a tárolt, kezelt adatok, információk biztonságára, nem áll módunkban teljesíteni lenti kérését. Így a továbbiakban is a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján áll módunkban teljesíteni kérését, azaz papír alapon vagy Hivatalunk által újonnan beszerzett elektronikus úton használható egyéb adathordozó útján.

Kérem, nyilatkozzon arról, hogy az álaltunk újonnan beszerzett elektronikus úton használható egyéb adathordozó díját, vagy a papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat költségét vállalja-e? Elektronikus adathordozó esetén a kereskedelmi forgalomban elérhető eszközök átlagos díjával lehet számolni, ami körülbelül 5.000,- Ft-ot jelent. Amennyiben papír alapon szeretné igényelni az adatokat, úgy 12 Ft/oldal költséget számítunk fel a vonatkozó Korm. rendelet szerint, azonban az oldalszámról csak nyomtatást követően tudunk tájékoztatást nyújtani.

Az Infotv. alapján 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy fenntartja-e igénylését. Ha az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. Az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Amennyiben igényét fenntartja és nyilatkozik az adatok kiadásának módjáról, úgy kiállításra kerül a számla, melyhez szükségünk lenne a számlázási címére is.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

Kérem az adatok elektronikus úton történő megküldését az adathordozóra. A számlát a Tiszacsege Együtt Szövetségben Egyesület, Adószám: 19286488-1-09 részére kérem kiállítani.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

A számla ellenérték át lett utalva.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a pendrive-ra feltöltésre kerültek a kért dokumentumok. A pendrive munkaidőben, 2023. december 21-én, előzetes időpontegyeztetés alapján személyesen, az adatkérő által átvehető a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán.

Előzetes időpont egyeztethető: 06 52 588-400 telefonszámon.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

Személyes elfoglaltságaim miatt meghatalmazott útján áll módomban átvenni a pendrive-ot az ön által megadott napon, hivatali időben, 7:30-16:00 között.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal!

Az adatokat köszönettel megkaptam és elérhetővé tettem a következő címen: https://drive.google.com/drive/folders/1...

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre