Megállni tilos jelzőzáblával érintett útszakasz vizsgálata.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest 1031 Őrlő u. 12-16 lépcsőházak közötti szakaszon, van egy garázssor.
Az Őrlő u. irányából felhajtva a garázssor elé, az út jobb oldalán, van egy megállni tilos tábla. Ez nyilvánvalóan a garázssor előtti parkolást tiltja meg, nagyon helyesen!
Az út végén viszont, van mégegy megállni tilos tábla! Ez viszont valamiért, a több éve a garázssorral szembeni oldalon parkolókat tiltja ki a területről! Néhány napja mindenki kapott egy felszólítást a közterület felügyelettől, hogy szabálytalanul parkol.
Ekkor vettük észre, hogy ez a tábla eddig, fordítva állt, és az utána következő szűk szakaszon tiltotta a megállást!
Nagyon sokan lakunk a környéken, és rengeteg probléma van a kevés parkolóhely miatt! Hiányzik a házban lakóknak az a sok parkolóhely ami így elveszett!

Kérdésem az, valójában mely szakaszra vonatkozik a tábla hatálya?
Illetve ha téves irányba áll, visszafordíthatjuk?

Mellékelem a tábla pontos helyéről a google maps képet. A képen a régi elhelyezkedése látható, most ellenkező irányba néz.

Őrlő u.
https://maps.app.goo.gl/dXhTfF8c1MWd252V8

Köszönettel!
Dobos László

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 29.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202101291045-003201/2021 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Dobos László Úr!

 

Adatigénylési kérelmére az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az Őrlő utca 12-16 számú épületek előtti szakaszon nyilvántartásunk
szerint mindkét irányban megállási tilalom van érvényben. Az Ön által
jelzett tábla, mely a 12 számmal szemben van elhelyezve, helyesen az É-D-i
irányban, a jobb oldalon, tehát a garázssorral szemben tiltja a megállást.

Helyszíni vizsgálatot végeztünk február 3-án, és a táblát a
nyilvántartásunknak megfelelő állapotban találtuk. Az Őrlő utcának ezen
szakaszán átmenő forgalom gyakorlatilag nincs, csak úgy mint az összes
többi hasonló kiépítésű utcában a Római lakótelepen belül. Figyelembe véve
a parkolási igényeket, valamint az utca kiépítését, a park oldalán lévő
megállási tilalmat feleslegesnek tartjuk, ezért az Ön által kifogásolt
„Megállni tilos” jelzőtábla megszüntetésére intézkedünk.

 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

[1]Leírás: cid:[email protected]

e-mail: [2][Budapest Közút request email] Web: [3]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

 

 

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.

Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről
érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.

A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

References

Visible links
2. mailto:[Budapest Közút request email]
3. http://www.budapestkozut.hu/

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés!

Februári, adatigénylésemre

https://kimittud.atlatszo.hu/request/meg...

küldött válaszukban ígéretet kaptam a jelzőtábla eltávolítására. Ez azóta sem történt meg, így ez úton szeretném jelezni, hogy a parkolási problémáink továbbra is fennállnak, ezért mielőbb szükség volna a felesleges tábla eltávolítására.
Amennyiben lehetséges, mi szívesen eltávolítjuk, és megőrizzük, ameddig azt kollégáik el nem szállítják.
Ha nem lehetséges, kérem írják meg mikor számíthatunk a tábla eltávolítására.

Üdvözlettel:

Dobos László

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Dobos László Úr!

Sajnálattal közöljük, hogy kivitelezőnk tévesen egy másik "Megállni tilos" jelzőtáblát szüntetett meg a közelben. A tábla bontást április 10-én jelentették készre, 16-án végeztük el az ellenőrzést, ekkor derült fény a tévedésre. Ígéretet kaptunk rá, hogy a hibát hétvégén, azaz április 17-18-án kijavítják.
Kérjük szíves megértését.

Üdvözlettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

e-mail: [Budapest Közút request email] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.
Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.
A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.