Megállapodások és szerződések a Wildhorse Energy Hungary Kft-vel és az ausztrál Wildhorse Energy Ltd-vel

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

vállalata és a Wildhorse Energy Hungary Kft. illetve anyavállalata az ausztrál Wildhorse Energy Ltd között a mai napig létrejött megállapodások és szerződések szövegét, valamint a Chris Dinsdale pénzügyi igazgató által bejelentett WildHorse, Mecsekérc, Mecsek-Öko közös vállalat létrehozására vonatkozó dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 7.

Üdvözlettel: Peták Péter

Hideg József, MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Peták Péter Úr!

Az alábbiakat Dr. Endrédy István vezérigazgató úr megbízásából küldöm el
Önnek, miután az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján
adatigénylést terjesztett elő Társaságunkhoz.

Tájékoztatom, hogy jogi álláspontunk szerint a kérelemben megjelölt
jogszabályhelyek alapján a megállapodásban részes felek nem kötelesek
eleget tenni az adatszolgáltatási kérelemnek, figyelemmel arra a
körülményre, hogy az adatközlési kérelem tárgyát képező szerződésben
rögzített tevékenységek nem minősülnek közfeladatnak, illetve a szerződés
teljesítésének pénzügyi ellentételezése még csak részben sem történik
állami, vagy helyi önkormányzati vagyonból. Ennek ellenére nem látjuk
akadályát annak, hogy megküldjük az igényelt információkat.

Csatoltan küldjük Önnek Társaságunk és a Wildhorse Energy Hungary Kft.,
illetve anyavállalata az ausztrál Wildhorse Energy Ltd. között létrejött
együttműködési megállapodást, amely hamarosan honlapunkon is elérhető
lesz. Adatszolgáltatásunk költségének megtérítésére nem tartunk igényt.

Tisztelettel:

 

Hideg József

vállalati kapcsolatok menedzser

 

MECSEKÉRC Zrt

7633 Pécs, Esztergár L. u. 19

Tel.:  +36 72 535 361

Fax.: +36 72 535 388

Mobil.: +36 30 237 06 87

 

Tisztelt MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.!
Tisztelt Dr. Endrédy István!
Megköszönve Hideg József révén közölt válaszát, tisztelettel kérem, hogy az Ön által
megküldött dokumentumban is hivatkozott korábbi 2008-as
együttműködési megállapodást is szíveskedjenek nyilvánosságra
hozni, továbbá érdekelne, hogy ez a korábbi megállapodás miért
vesztette érvényét, hogy a 2012-es megállapodásban kellett azt
"visszaállítani".
Szeretném tovább, ha tájékoztatna arról, hogy 2006 óta éves
bontásban mekkora bevételre tett szert cége a Wildhorse Energy
Hungary Kft.-nek vagy a Wildhorse Energy Ltd.-nek nyújtott
szolgáltatási tevékenységből.

Üdvözlettel:

Peták Péter

Hideg József, MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Peták Péter úr!

 

Dr. Endrédy István vezérigazgató úr megbízásából küldöm az Ön által kért,
2008-as MECSEKÉRC-MECSEK-ÖKO-WHE együttműködési megállapodást. Ezen
megállapodás már nincs hatályban, mert 14. pontja szerint hatályát
vesztette. A jelenleg érvényes megállapodást a közelmúltban küldtem el
Önnek.

 

Tisztelettel:

 

Hideg József

vállalati kapcsolatok menedzser

 

MECSEKÉRC Zrt

7633 Pécs, Esztergár L. u. 19

Tel.:  +36 72 535 361

Fax.: +36 72 535 388

Mobil.: +36 30 237 06 87