Megállapodás a repülőtéri zajcsökkentésről

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A kerület országgyűlési képviselője, Szatmáry Kristóf arról tájékoztatja honlapján a lakosságot, hogy (idézet) ""Május 26-tól, a nyári menetrend életbe lépésével drasztikusan, 61 száza - lékkal csökkent a kertvárosiak életét 10 éve megkeserítő repülőgépzaj. Csaknem két éven keresztül tárgyaltunk Kovács Péter polgármesterrel közösen a Hungarocontrol Zrt. vezetőivel, és jogszabály módosítást is kezdeményeztem, hogy létrejöhessen a megállapodás."
Ezzel kapcsolatban érdeklődöm, hogy pontosan milyen formában jött létre ez a megállapodás, és hol érhető el? Amenyiben a kerület képviseletében a polgármester is aláírta azt, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 10.

Üdvözlettel:

Becker András

Dr. Erdőközi György, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Becker András részére

Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm Önnek a közérdekű adatigénylése tárgyában készített
választ. 

 

 

Dr. Erdőközi György
Aljegyző

Jegyzői Kabinet 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-555
Fax: +36 1 4044298
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

References

Visible links
1. Ctrl+Kattintás vagy koppintás a hivatkozás megnyitásához
mailto:[email address]
2. http://www.bp16.hu/

Tisztelt Dr. Erdőközi György!

Köszönöm a választ, és igen, kérem szépen megküldeni a vonatkozó statisztikát.

Üdvözlettel:

Becker András

Dr. Erdőközi György, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András!

Az alábbiakban küldöm Önnek a Hungarocontrol által rendelkezésünkre
bocsátott, Ön által kért statisztikai adatokat:

A táblázatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló
légijárművek statisztikáját mutatják be, egyrészt a reggeli időszakban a
Budapest felé történő indulások arányát, másrészt a XVI. kerület felett
közvetlenül átrepülő induló légijárművek számát.

 

 

A továbbiakban fontos megjegyezni, hogy a táblázatban szereplő egyes
adatok nagyban függenek a repülőtér meteorológiai viszonyaitól, valamint a
repülőtéren történő karbantartásoktól és felújításaitól.  A vizsgálatból
kitűnik, hogy a május 26-ai bevezetés után augusztusban a reggeli
indulások tekintetében láthatunk egy nagyobb kiugrást a darabszámokat
illetően. Ennek oka, hogy a repülőtér az I-es futópálya zárását rendelte
az ILS leszállító rendszer korszerűsítése miatt (július 26-tól augusztus
18-ig). Az érkező légijárművek számára az I-es futópálya korlátozottan
állt rendelkezésre szeptember 18-ig.

 

Az alábbi táblázat pedig a novemberi hónapban a reggeli futópálya
használattól való eltérések indoklását tartalmazza.

 

Dátum

Indoklás (szélirány/szélerősség)

2016.11.02

Meteorológiai ok 230/05

2016.11.03

Meteorológiai ok 270/09

2016.11.07

Meteorológiai ok 280/14

2016.11.08

Meteorológiai ok 340/7

2016.11.09

Meteorológiai ok 320/10

2016.11.13

Meteorológia ok 300/15

2016.11.27

Meteorológiai ok 290/06

 

Dr. Erdőközi György
Aljegyző

Jegyzői Kabinet 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-555
Fax: +36 1 4044298
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Becker András <[FOI #7959 email]>
Elküldve: 2016. december 8. 10:50
Címzett: Dr. Erdőközi György
Tárgy: Re: közérdekű
 
Tisztelt Dr. Erdőközi György!

Köszönöm a választ, és igen, kérem szépen megküldeni a vonatkozó
statisztikát.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése