Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kerékgyártó Éva, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Köszönettel megkaptuk levelét, amelyben adatokat kér 2006-ra
visszamenőleg arról, ekkora összeget fordított Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata a különböző sajtóorgánumok támogatására.

Kérem, hogy tudassa velünk, milyen célra, milyen szervezetnek,
intézménynek kellenek az adatok.

Köszönettel:

Kerékgyártó Éva
kulturális referens
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
Tel: 56/503-475

Tisztelt Kerékgyártó Éva!

Köszönöm reagálását.
Kérésére ezúton tájékoztatom, hogy az Infotv. bárki számára lehetővé teszi a közérdekű adat igénylését, és az adatigénylő nem köteles közölni az adatigénylés célját az adatgazdával.
Várom adatszolgáltatásukat, melynek határideje az eredeti adatigényléstől számítódik az Infotv.alapján.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Jegyző, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje a következő fájllal vagy
hivatkozással:
Tájékoztatás.pdf

Megjegyzés: A számítógépes vírusoktól való védelem érdekében a
levelezőprogramok megakadályozhatják bizonyos típusú fájlok csatolt
fájlként történő küldését és fogadását. Az e-mailek biztonsági
beállításai között megtalálhatja, a csatolt fájlok kezelésének módját.

Tisztelt dr.Sebestyén Ildikó!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin