Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Patócs Andrea, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kérelmező!

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk
az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi elérhetőségen:
[1]http://www.bp22.hu/onkormanyzat/uvegzseb kötelezően közzéteendő, teljes
körű adatállománnyal számot ad a közpénzek felhasználásról. Tekintettel
arra, hogy az önkormányzati szerződési, megrendelési kimutatások
értelemszerűen az államháztartási és a számviteli jogszabály rendje
szerint állnak össze, e körben a szerződéses partnereink adatai alapján
tudunk leválogatási igényeknek eleget tenni.

Erre tekintettel kérem, hogy az Ön által igényelt adatkörben – az Infotv.
28. § (3) bekezdésére tekintettel – szíveskedjék megjelölni szerződéses
partner adatokat is, ennek hiányában -tekintve, hogy azok általunk nem
nyilvántartott adatok –megkeresésére nem értelmezhetőek az Infotv. 
közérdekű adatok megismeréséről szóló rendelkezései.

    

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Humánszolgáltatási Iroda vezetője

 

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

From: Erdélyi Katalin [[2]mailto:[FOI #614 email]]

Sent: Tuesday, January 08, 2013 4:10 PM

To: Karsay Ferenc

Subject: Közérdekűadat igénylés - Médiaköltések 2006-2012

 

     Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat

     Polgármesteri Hivatal!

    

     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)

     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

    

     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

     hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

    

     - mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására,

     fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló

     helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

    

     - mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az

     önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és

     televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

    

     - milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat

     (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi

     lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy

     szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

    

     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és

     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre

     a feladó e-mail címére megküldeni.

     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben

     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu

     weboldalon töltse fel.

    

     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a

     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.

     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,

     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés

     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a

     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként

     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

    

     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy

     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése

     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt

     küldje meg számomra.

    

     Segítő együttműködését előre is köszönöm.

    

     Kelt: 2013. január 8.

    

     Üdvözlettel:

    

     Erdélyi Katalin

    

 

References

Visible links
1. http://www.bp22.hu/onkormanyzat/uvegzseb
2. mailto:[FOI #614 email]

Tisztelt dr. Patócs Andrea!

Kérem, szíveskedjenek a kért adatokat a

- Budafok-Tétény Online
- BKTV (Bartók Lakótelepi és Tétényi Kábeltelevíziós Kulturális Egyesület)
- Csillaghang Rádió (Csillaghalom Polgár Egylet)
- Extra Délinfó (Extra Délinfó Kft.)
- Matild Média Iskola (Matild Közhasznú Egyesület)
- Promontor TV (Archimedia Kft.)
- Városházi Híradó

vonatkozásában elküldeni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Patócs Andrea, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Adat-megismerési kérelme teljesítésére csatolom a kért adatokat.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Patócs Andrea

Humánszolgáltatási Iroda vezetője

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Patócs Andrea!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin