Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kernné dr. Kulcsár Dóra,

Tisztelt Cím!

 

Megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adom.

 

Az Önkormányzat 2006. január 1-jétől 2011. november 21-ig helyi televíziót
működtetett a CSEPP-TV Kft-n keresztül. A helyi sajtó a Csepel Újság
 volt, ezt váltotta fel 2010. decemberében a Csepeli Hírmondó. Mindkét
helyi lap kiadója a CSEPP-TV Kft volt, mely cég neve 2012. január 1-től
Csepeli Városkép Kft.

 

Az Önkormányzat a kért időszakban az alábbi támogatásokat nyújtotta a
CSEPP-TV Kft-nek (később Csepeli Városkép Kft-nek):

 

2006      124 MFt

2007      124 MFt

2008      124 MFt

2009      124 MFt

2010      107,5 MFt

2011      69,515 eFt

 

A fenti támogatásokon felül az Önkormányzat a helyi médiában történő
hirdetésért külön összeget nem fizetett. A kért időszakban PR megjelenés
kapcsán az Önkormányzat az alábbi tárgyban és értékben kötött szerződést a
CSEPP-TV Kft-vel (később Csepeli Városkép Kft.):

 

2006      Őrjárat-bűnmegelőzés, drogprevenció               
                               1.920 eFt

                Ünnepi megemlékezések, visszaemlékezés     
                               1.500 eFt

 

2007      Dinamikus és élhető város a nagyvároson belül              
                4.999.200 Ft

 

2008      Csepel újjászületésének emléke                           
                               350 eFt

 

2009      1948-49-es forradalom és szabadságharc 160 évfordulója          
320 eFt

               

2010      KMOP 4.6.1/b-2/2008-0128
                                                                      375
eFt

                filmkészítés, szakmai
riportok                                                                 
360 eFt

                Négy év
számvetése                                                                                  
815 eFt

 

2011      ReTInA projekt sajtóanyagainak
előállítása                                        1.162.044 Ft

 

2012      ReTInA projekt kommunikációs
feladatai                                           25.310 euro

 

Tisztelettel:

 

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra

aljegyző

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

tel: 06(1)4276-282

e-mail: [email address]