Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.01.08-án kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.01.23-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom Önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gellért Lajos, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Hölgyem,
mellékelem a kért adatokat, szíves felhasználásra.

Üdvözlettel,
______________________
Gellért Lajos
sajtó- és nemzetközi referens
Tel.: 452-4161 Fax: 350-6021
Mobil: 06-20-344-0266
www.budapest13.hu
----- Továbbította: Gellért Lajos/Pir/xiiiker dátum: 2013.01.30 12:50
-----

Liczek Péter/Posz/xiiiker Címzett Gellért Lajos/Pir/xiiiker@xiiiker
Másolat Tóth Árpádné/Pir/xiiiker
2013.01.30 10:39 Tárgy helyi sajtó

AUTOMATIKUSAN GENERÁLT ÜZENET:

Fontos információ ügyintézéshez:

Tisztelt Kerületi Lakosok, Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-jétől az államigazgatási
feladatok egy része átkerül az újonnan létrehozandó kerületi (járási)
hivatalhoz. Az államigazgatási ügyek intézése elsősorban az Okmányiroda és
a Gyámhivatal területét, szolgáltatásait érintette. Ezeket a hatásköröket
2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi
Hivatala gyakorolja.
A XIII. Kerületi Hivatal 2013. január 2-től a Lehel Csarnokban működik
(1134 Budapest, Váci út 9-15.). A Kerületi Hivatal e-mail címe:
[email address] ; az Okmányiroda telefonszámai: 412-7920,
412-7930; a Gyámhivatal telefonszámai: 412-7902, 412-7903, 412-7904;
412-7906, a Kerületi Hivatal vezetőjének telefonszáma: 412-7901, 412-7900.
Az ügyintézés módosulásával kapcsolatos információk a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Béke tér 1.) és az önkormányzat
hivatalos honlapján www.budapest13.hu folyamatosan megtalálhatók.
Kérjük, hogy ügyintézéseiket a fentiekre figyelemmel tervezzék.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól,
nyilvános közléstől védettl! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az
üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet
tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása,
megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az
üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt
a téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

Gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Tisztelt Gellért Lajos!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin