Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Gámán Tünde, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Tájékoztatom, hogy a január 8-án küldött, közérdekű adat igénylésére vonatkozó levelére a válaszok megküldésén a Hivatal illetékes munkatársai dolgoznak. Az Ön által kért adatok összegyűjtése azonban hosszabb időt vesz igénybe, kollégáim mindent megtesznek, hogy a választ a héten megküldhessük.

Kérem addig szíves türelmét és megértését.

Tisztelettel:

dr. Gámán Tünde
aljegyző
 
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Tel.: 224-59-00/355
Fax: 356-58-46
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Gámán Tünde!

Köszönöm szépen fáradozásukat, várom az adatokat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozva lenti levelére, mellékelten küldöm a helyi médiaköltésekre vonatkozó közérdekű adatokat.

Megköszönve türelmét, üdvözlettel:

Szabó Krisztina
kommunikációs vezető

Budapest XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-59-00/253, (+36 1) 224-59-49
Fax: (+36 1) 356-58-46
e-mail: [email address]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Krisztina!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin