Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Székelyhidi Lívia, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2013. január 8-án kelt megkeresésére mellékelten megküldöm jegyző asszony válaszát.

Üdvözlettel:
dr. Székelyhidi Lívia
Jogi Csoport
Jogi és Pályázati Iroda
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1092 Budapest, Bakáts tér 14., II/42.
Tel.: (+36-1) 215-1077/ 227. mellék
www.ferencvaros.hu

Tisztelt dr. Székelyhidi Lívia!

Köszönöm a reagálást, várom válaszukat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Székelyhidi Lívia, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozva a 2013. január 8-án kelt elektronikus úton megküldött levelére mellékelten megküldöm Jegyző Asszony válaszát!

Üdvözlettel:
dr. Székelyhidi Lívia
Jogi és Pályázati Iroda
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1092 Budapest, Bakáts tér 14., II/43.
Tel.: (+36-1) 215-1077 /264

Tisztelt dr. Nagy Hajnalka!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin