Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Berecz Judit, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással a médiaköltségekkel kapcsolatos elektronikus levelére a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatala tekintetében az
alábbi tájékoztatást adom:

 

1.       A 2006-os évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
62.807.012.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Roma Szolgálat műsor szolgáltatás 60 000 Ft
6 480 000
sajtószervezés   nettó 450 e Ft/hó Ft
álláshírdetések  nettó 39.800.- Ft/db 334 320 Ft
ingatlan értékesítés hirdetése  (Dugonics  u. 17-21, Hungária
krt.30., Vajdahunyad u. 5, Kőris u. 4/a, önk-i ingatlanért. 3 725 134
Pályázat stb.) Ft
Szociális Foglalkoztatóhoz kapcs. Pályázat megjelentetése 902 734 Ft
Józsefvárosi Kalauz I. 630 200 Ft
Józsefvárosi Kalauz II. 648 900 Ft
1 050 000
Közép-Magyaro.-i Régió kiadvány Ft
Népszabadság apróhírdetés 29 736 Ft
választáshoz kapcsolódó reklám 201 600 Ft
Csobánc u. 5. pályázati felhívás 150 795 Ft
Polgári Védelmi Parancsnokság hirdetése 11 400 Ft
Közbeszerzési eljárás hirdetménye 2  alk. 67 200 Ft
  Bp. Telefonkönyvben hirdetés 72 000 Ft
ingatlan hirdetések (5 alk.) 264 000 Ft
Magyar  Nemzetben, Népszabadságban hirdetés 111 600 Ft

 

2.       A 2007-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
34.317.487.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Logó tervezés - Robogó Józsefváros 120 000 Ft
szórólap - Robogó Józsefváros 167 640 Ft
sajtószervezés  havi nettó  520 e Ft 11 hóra 6 864 000 Ft
sajtószervezés, arculattervezés havi nettó 380 e Ft 11 hóra 5 016 000 Ft
ingatlan hirdetések 152 516 Ft
sajtószervezés 540 000 Ft
Belügyi Közlönybe hirdetések 24 000 Ft
Hiv. Ért. Hirdetés 51 600 Ft
Oktatási közlönybe hirdetés 24 000 Ft
Józsefv.Családsegítő Szolg. Int. Hirdetés 94 500 Ft
Józsefvárosi Kalauz 648 900 Ft
internetes hirdetési felület 81 600 Ft
Napi gazdaságban hirdetés 144 900 Ft
Profession.hu hirdetés 47 760 Ft
Magdolna negyed propaganda kiadásai 1 488 692 Ft
hirdetés 78 000 Ft
hirdetés 87 600 Ft
Helyi Téma VIII.ker. híradás, hirdetési felület 1 440 000 Ft
reklám anyagok - Robogó Józsefváros 39 000 Ft

 

3.       A 2008-as évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Intézménynek átadva
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
álláshirdetés 47 760 Ft
sajtószervezés  havi nettó  520 e Ft 7 488 000 Ft
sajtószervezés, arculattervezés havi nettó 380 e Ft 5 472 000 Ft
fotók készítése, cd-re írása havi nettó 180 e Ft 2 592 000 Ft
Köztisztviselőnapi fotók készítése 96 000 Ft
Belügyi közlöny hirdetés 24 000 Ft
Szak- és felnőttképzési program tájékoztató 2 500 320 Ft
Szak- és felnőttképzési program kommunikáció 1 999 680 Ft
Iskolai,  óvodai hívogató 312 000 Ft
hirdetés 18 000 Ft
Belügyi közlöny hirdetések 157 200 Ft
Óvoda és iskola igazgatók hirdetése 39 600 Ft
internetes hirdetési felület 81 600 Ft
Bejegyzés a Budapest Telefonkönyvbe 87 600 Ft
Magyar Hírlapban 3 ingatlan hirdetése 324 000 Ft
Szaknévsorban hirdetési díj 81 600 Ft
hirdetés 18 000 Ft
reklám ajándék  tárgyak  (öngyújtó, toll, papírtáska) 3 374 304 Ft

 

4.       A 2009-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Intézménynek átadva
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
sajtószervezés havi nettó 520  e 7 618 000
Ft Ft évközi áfa változás
sajtószervezés, arculattervezés 5 092 000
havi nettó 380 e Ft Ft évközi áfa változás
fotók készítése, cd-re írása havi 2 817 000 évközi áfa változás, 07.hónap
nettó 180 e Ft Ft br. 180 e Ft
Magyar Hírlap hirdetés 216 000 Ft
Napi Gazdaság hirdetés 177 120 Ft
hirdetési díj 1/2 old. 162 000 Ft
Iskolai,  óvodai hívogató 331 200 Ft
óvodavezetői, iskolaigazgatói
pályázat több 43 560 Ft
hirdetés 111 600 Ft
Helyi Téma VIII.ker. hirdetés 9 234 000
nettó 360 e   Ft/alk. Ft
Bejegyzés 95 760 Ft
Reklám kis dv. 37000 db 133 200 Ft
8 cikk megjelentetés 155 962 Ft
Keretes hirdetés 4db a Napi
Gazdaságban 552 625 Ft
hirdetés 59 600 Ft
online hirdetési díj 85 000 Ft
Eü.közlöny hirdetés  15 125 Ft
nyomdai kivitelezés  Magdolna
negyed projekt 629 170 Ft
hírügynöki tev.   Magdolna negyed
projekt 38 000 Ft
hirdetés 2 alk.  Magdolna negyed
projekt 156 250 Ft
nyomdai kivitelezés  Magdolna
negyed projekt 48 750 Ft
hirdetés  Magdolna negyed
projekt               72 000 Ft
hirdetés  Magdolna negyed projekt 233 700 Ft
Magdolna negyed projekt 36 000 Ft
sajtóügynöki tev. Madolna negyed
projekt 89 940 Ft

 

5.       A 2010-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Nem az önkormányzatnál jelentkezett
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Bp. VIII.ker. online elektronikus, digitális újság
létrehozása, működtetése   április 01-től október 31-ig 6.250.- Ft/hó
Hirdetési felület vásárlása a hetilapban max. 44  hét 16 200 000 Ft
Magdolna negyed bérház felújítási projektről fotó alapú
dokumentálás 75 000 Ft
Magdolna napok 2010. rendezvény rádiós propaganda 75 000 Ft
Cikkírás, hírügynökségi tevékenység 01-06.hó 1 500 000 Ft
fotók készítése, CD-re írása 624 188 Ft
17 db cikk megjelentetése 389 688 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 365 000 Ft
Józsefv. Roma Szolgálat weblap  készítés 438 200 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztató grafika 194 220 Ft
Magdolna II. projekt hirdetés  6 alk. 356 250 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztató kiadvány  tervezés,
összeállítás, fénymásolás, nyomtatás 402 202 Ft
Magdolna II. projekt nyomdai kivitelezés 855 625 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 425 312 Ft
Internetes hirdetési felület 68 750 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 395 375 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 1 414 375 Ft
Magdolna II. projekt nyilvánosság tájékoztatás 2 alk 271 650 Ft
reklámkiadvány 165 000 Ft
hirdetés 103 780 Ft
4 db hirdetőtábla 726 750 Ft
Jogi Fórum állásbörze hirdetés 31 000 Ft
Európa Belvárosa örökségvédelem hirdetés 749 970 Ft

 

6.       A 2011-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
17.843.844.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Kapu folyóiratban 2x1 oldalas cikk a Ludovika Akadémiáról és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint egy további,
Józsefvárossal kapcsolatos témában. 100 000 Ft
Józsefvárost bemutató, népszerűsítő anyag közzététele a
Városkalauz kiadványsorozat részeként Bp. VIII.ker.-ről
2011-ben. 300 000 Ft
Magdolna negyed 50 000 Ft
Magdolna negyed 60 000 Ft
Magdolna 24.,28. Tolnai 38. hirdetés - lakóház 202 500 Ft
Jótékonysági koncert plakát 37 478 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 316 250 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 9 000 Ft
Népszavazás plakát 650 db 106 250 Ft
Népszavazás óriás plakát 125 000 Ft
JZSV Népszavazás 4 db óriás plakát 225 000 Ft
hivatali óriásplakát terv, nyomdai előkészítés 62 500 Ft
Oktatási és kulturális közlönyben hirdetés 18 150 Ft
Magdolna negyed 488 125 Ft
Magdolna negyed 321 750 Ft
Szociális irodavezető hirdetés oktatási és kult. Közlöny 36 300 Ft
Teleki piac pályázati felhívás 2x 390 000 Ft
Teleki téri piac pályázati felhívás  4db 807 500 Ft
Hirdetés Figyelő c. lapban Teleki piac pályázati felhívás 2x 858 000 Ft
Magdolna negyed újság hirdetés 173 438 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 62 500 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 37 500 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 25 000 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 2011/2012 365 000 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 130 360 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 118 750 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 125 000 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 16 000 Ft

 

7.       A 2012-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
37.558.396.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Józsefvárossal kapcsolatos cikkek
megjelentetése 7  alk. 931 406 Ft
1 333 500
Józsefváros képeskönyve I . Ft nettó ár 1.270.000.- Ft
1 181 100
Beszámoló 2011 c. kiadvány Ft nettó ár   930.000.- Ft
Európa Belvárosa projekt Horánszky u. 3 150 285
13. kommunikáció Ft
Hirdetés óvodavezetői és
iskolaigazgatói pályázatról 18 440 Ft
Digitális plakát  - Teleki téri piac
rekonstrukció 127 000 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 365 760 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 381 000 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 365 760 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 234 950 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 495 300 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 469 810 Ft
2 997 200
Európa Belvárosa projekt promóció Ft
Európa Belvárosa Identitás 83 292 Ft
Európa Belvárosa Örökségvédelem
kommunikáció 127 000 Ft
Tolnai L. u. 23.,  Koszorú u. 26.
lakások értékesítésével kapcs. Hírdetés 288 036 Ft
2013.évi naptár leporello 991 870 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 2012/2013 444 500 Ft

 

 

Tisztelettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:
C:\Users\tobiascs\Desktop\jozsefvaros_cimer_uj_k.png

dr. Berecz Judit

Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Tel: 459-2280

E-mail: [email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links

dr. Berecz Judit, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással a médiaköltségekkel kapcsolatos elektronikus levelére a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

 

1.       A 2006-os évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
62.807.012.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Roma Szolgálat műsor szolgáltatás 60 000 Ft
6 480 000
sajtószervezés   nettó 450 e Ft/hó Ft
álláshírdetések  nettó 39.800.- Ft/db 334 320 Ft
ingatlan értékesítés hirdetése  (Dugonics  u. 17-21, Hungária
krt.30., Vajdahunyad u. 5, Kőris u. 4/a, önk-i ingatlanért. 3 725 134
Pályázat stb.) Ft
Szociális Foglalkoztatóhoz kapcs. Pályázat megjelentetése 902 734 Ft
Józsefvárosi Kalauz I. 630 200 Ft
Józsefvárosi Kalauz II. 648 900 Ft
1 050 000
Közép-Magyaro.-i Régió kiadvány Ft
Népszabadság apróhírdetés 29 736 Ft
választáshoz kapcsolódó reklám 201 600 Ft
Csobánc u. 5. pályázati felhívás 150 795 Ft
Polgári Védelmi Parancsnokság hirdetése 11 400 Ft
Közbeszerzési eljárás hirdetménye 2  alk. 67 200 Ft
  Bp. Telefonkönyvben hirdetés 72 000 Ft
ingatlan hirdetések (5 alk.) 264 000 Ft
Magyar  Nemzetben, Népszabadságban hirdetés 111 600 Ft

 

2.       A 2007-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
34.317.487.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Logó tervezés - Robogó Józsefváros 120 000 Ft
szórólap - Robogó Józsefváros 167 640 Ft
sajtószervezés  havi nettó  520 e Ft 11 hóra 6 864 000 Ft
sajtószervezés, arculattervezés havi nettó 380 e Ft 11 hóra 5 016 000 Ft
ingatlan hirdetések 152 516 Ft
sajtószervezés 540 000 Ft
Belügyi Közlönybe hirdetések 24 000 Ft
Hiv. Ért. Hirdetés 51 600 Ft
Oktatási közlönybe hirdetés 24 000 Ft
Józsefv.Családsegítő Szolg. Int. Hirdetés 94 500 Ft
Józsefvárosi Kalauz 648 900 Ft
internetes hirdetési felület 81 600 Ft
Napi gazdaságban hirdetés 144 900 Ft
Profession.hu hirdetés 47 760 Ft
Magdolna negyed propaganda kiadásai 1 488 692 Ft
hirdetés 78 000 Ft
hirdetés 87 600 Ft
Helyi Téma VIII.ker. híradás, hirdetési felület 1 440 000 Ft
reklám anyagok - Robogó Józsefváros 39 000 Ft

 

3.       A 2008-as évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Intézménynek átadva
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
álláshirdetés 47 760 Ft
sajtószervezés  havi nettó  520 e Ft 7 488 000 Ft
sajtószervezés, arculattervezés havi nettó 380 e Ft 5 472 000 Ft
fotók készítése, cd-re írása havi nettó 180 e Ft 2 592 000 Ft
Köztisztviselőnapi fotók készítése 96 000 Ft
Belügyi közlöny hirdetés 24 000 Ft
Szak- és felnőttképzési program tájékoztató 2 500 320 Ft
Szak- és felnőttképzési program kommunikáció 1 999 680 Ft
Iskolai,  óvodai hívogató 312 000 Ft
hirdetés 18 000 Ft
Belügyi közlöny hirdetések 157 200 Ft
Óvoda és iskola igazgatók hirdetése 39 600 Ft
internetes hirdetési felület 81 600 Ft
Bejegyzés a Budapest Telefonkönyvbe 87 600 Ft
Magyar Hírlapban 3 ingatlan hirdetése 324 000 Ft
Szaknévsorban hirdetési díj 81 600 Ft
hirdetés 18 000 Ft
reklám ajándék  tárgyak  (öngyújtó, toll, papírtáska) 3 374 304 Ft

 

4.       A 2009-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Intézménynek átadva
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
sajtószervezés havi nettó 520  e 7 618 000
Ft Ft évközi áfa változás
sajtószervezés, arculattervezés 5 092 000
havi nettó 380 e Ft Ft évközi áfa változás
fotók készítése, cd-re írása havi 2 817 000 évközi áfa változás, 07.hónap
nettó 180 e Ft Ft br. 180 e Ft
Magyar Hírlap hirdetés 216 000 Ft
Napi Gazdaság hirdetés 177 120 Ft
hirdetési díj 1/2 old. 162 000 Ft
Iskolai,  óvodai hívogató 331 200 Ft
óvodavezetői, iskolaigazgatói
pályázat több 43 560 Ft
hirdetés 111 600 Ft
Helyi Téma VIII.ker. hirdetés 9 234 000
nettó 360 e   Ft/alk. Ft
Bejegyzés 95 760 Ft
Reklám kis dv. 37000 db 133 200 Ft
8 cikk megjelentetés 155 962 Ft
Keretes hirdetés 4db a Napi
Gazdaságban 552 625 Ft
hirdetés 59 600 Ft
online hirdetési díj 85 000 Ft
Eü.közlöny hirdetés  15 125 Ft
nyomdai kivitelezés  Magdolna
negyed projekt 629 170 Ft
hírügynöki tev.   Magdolna negyed
projekt 38 000 Ft
hirdetés 2 alk.  Magdolna negyed
projekt 156 250 Ft
nyomdai kivitelezés  Magdolna
negyed projekt 48 750 Ft
hirdetés  Magdolna negyed
projekt               72 000 Ft
hirdetés  Magdolna negyed projekt 233 700 Ft
Magdolna negyed projekt 36 000 Ft
sajtóügynöki tev. Madolna negyed
projekt 89 940 Ft

 

5.       A 2010-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
Nem az önkormányzatnál jelentkezett
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Bp. VIII.ker. online elektronikus, digitális újság
létrehozása, működtetése   április 01-től október 31-ig 6.250.- Ft/hó
Hirdetési felület vásárlása a hetilapban max. 44  hét 16 200 000 Ft
Magdolna negyed bérház felújítási projektről fotó alapú
dokumentálás 75 000 Ft
Magdolna napok 2010. rendezvény rádiós propaganda 75 000 Ft
Cikkírás, hírügynökségi tevékenység 01-06.hó 1 500 000 Ft
fotók készítése, CD-re írása 624 188 Ft
17 db cikk megjelentetése 389 688 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 365 000 Ft
Józsefv. Roma Szolgálat weblap  készítés 438 200 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztató grafika 194 220 Ft
Magdolna II. projekt hirdetés  6 alk. 356 250 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztató kiadvány  tervezés,
összeállítás, fénymásolás, nyomtatás 402 202 Ft
Magdolna II. projekt nyomdai kivitelezés 855 625 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 425 312 Ft
Internetes hirdetési felület 68 750 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 395 375 Ft
Magdolna II. projekt tájékoztatás 1 414 375 Ft
Magdolna II. projekt nyilvánosság tájékoztatás 2 alk 271 650 Ft
reklámkiadvány 165 000 Ft
hirdetés 103 780 Ft
4 db hirdetőtábla 726 750 Ft
Jogi Fórum állásbörze hirdetés 31 000 Ft
Európa Belvárosa örökségvédelem hirdetés 749 970 Ft

 

6.       A 2011-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
17.843.844.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Kapu folyóiratban 2x1 oldalas cikk a Ludovika Akadémiáról és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint egy további,
Józsefvárossal kapcsolatos témában. 100 000 Ft
Józsefvárost bemutató, népszerűsítő anyag közzététele a
Városkalauz kiadványsorozat részeként Bp. VIII.ker.-ről
2011-ben. 300 000 Ft
Magdolna negyed 50 000 Ft
Magdolna negyed 60 000 Ft
Magdolna 24.,28. Tolnai 38. hirdetés - lakóház 202 500 Ft
Jótékonysági koncert plakát 37 478 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 316 250 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 9 000 Ft
Népszavazás plakát 650 db 106 250 Ft
Népszavazás óriás plakát 125 000 Ft
JZSV Népszavazás 4 db óriás plakát 225 000 Ft
hivatali óriásplakát terv, nyomdai előkészítés 62 500 Ft
Oktatási és kulturális közlönyben hirdetés 18 150 Ft
Magdolna negyed 488 125 Ft
Magdolna negyed 321 750 Ft
Szociális irodavezető hirdetés oktatási és kult. Közlöny 36 300 Ft
Teleki piac pályázati felhívás 2x 390 000 Ft
Teleki téri piac pályázati felhívás  4db 807 500 Ft
Hirdetés Figyelő c. lapban Teleki piac pályázati felhívás 2x 858 000 Ft
Magdolna negyed újság hirdetés 173 438 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 62 500 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 37 500 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 25 000 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 2011/2012 365 000 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 130 360 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 118 750 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 125 000 Ft
Magdolna negyed projekt tájékoztatás 16 000 Ft

 

7.       A 2012-es évre vonatkozó adatok:

 

Helyi sajtóorgánumok támogatása
nem volt
Józsefváros című lap költségei:
37.558.396.- Ft
Hirdetés/PR megjelenés költsége

 

Szerződés tárgya bruttó ár
Józsefvárossal kapcsolatos cikkek
megjelentetése 7  alk. 931 406 Ft
1 333 500
Józsefváros képeskönyve I . Ft nettó ár 1.270.000.- Ft
1 181 100
Beszámoló 2011 c. kiadvány Ft nettó ár   930.000.- Ft
Európa Belvárosa projekt Horánszky u. 3 150 285
13. kommunikáció Ft
Hirdetés óvodavezetői és
iskolaigazgatói pályázatról 18 440 Ft
Digitális plakát  - Teleki téri piac
rekonstrukció 127 000 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 365 760 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 381 000 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 365 760 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 234 950 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 495 300 Ft
Európa Belvárosa projekt promóció 469 810 Ft
2 997 200
Európa Belvárosa projekt promóció Ft
Európa Belvárosa Identitás 83 292 Ft
Európa Belvárosa Örökségvédelem
kommunikáció 127 000 Ft
Tolnai L. u. 23.,  Koszorú u. 26.
lakások értékesítésével kapcs. Hírdetés 288 036 Ft
2013.évi naptár leporello 991 870 Ft
Iskolai, óvodai hivogató 2012/2013 444 500 Ft

 

 

Tisztelettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:
C:\Users\tobiascs\Desktop\jozsefvaros_cimer_uj_k.png

dr. Berecz Judit

Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Tel: 459-2280

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Berecz Judit!

Köszönöm szépen a választ, azonban kérem szíveskedjen csatolt mellékletként elküldeni a táblázatokat, mert így a levélbe beillesztve értelmezhetetlenül összefolynak a bennük foglalt adatok.

Fáradozását köszönve, üdvözlettel:

Erdélyi Katalin