Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.01.08-án kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.01.23-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom Önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Nemes Nóra, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Az adatgyűjtés még folyamatban van. Küldtünk Önnek egy 15 napos határidő
meghosszabbításról szóló üzenetet, tekintettel arra, hogy 2006-2012
közötti időszakra szólt az adatigénylése.
Ezúton kérem szíves türelmét annak érdekében, hogy minél pontosabb
adatszolgáltatást tudjunk készíteni.
 
Tisztelettel:
Nemes Nóra
Terézváros Önkormányzata
 

Tisztelt Nemes Nóra!

A határidő meghosszabbításáról szóló üzenetet nem kaptam meg, de ezennel tudomásul veszem.

Fáradozásukat köszönve és az adatokat várva,

üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kakuk Ágnes, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Mellékelve küldöm dr. Mogyorósi Sándor jegyző úr levelét és az
adatszolgáltatást.
 
Tisztelettel:
 
Kakuk Ágnes
Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
jegyzői titkárság
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Tel: +36- 1-351- 7965
Fax: +36- 1- 351- 8934

Tisztelt Kakuk Ágnes!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin