Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására,fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat.(beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Károlyi Helga, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Helyi sajtóorgánumokkal kapcsolatos megkeresésére a levelében feltett
kérdések mögé illesztett válaszokban tájékoztatom a kért adatokról.

 

Tisztelettel:

 

Károlyi Helga

kabinetvezető

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

 

1024 Budapest

Mechwart liget 1. II. em. 210.

telefon: +36-1/346-5583

fax: +36-1/346-5431

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Károlyi Helga!

Köszönöm a választ, de a csatolmány nem érkezett meg, szíveskedjen ismételten elküldeni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Károlyi Helga, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Ismételten küldöm a válaszokat, amelyek az Ön által feltett kérdések
mögött olvashatók, vastag betűvel szedve.

Amennyiben továbbra sem érkezik meg az Ön részére, kérem, szíveskedjék azt
felém jelezni.

Tisztelettel:
Károlyi Helga

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Károlyi Helga
Küldve: 2013. január 22. 14:43
To: [FOI #594 email]
Tárgy:

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Helyi sajtóorgánumokkal kapcsolatos megkeresésére a levelében feltett
kérdések mögé illesztett válaszokban tájékoztatom a kért adatokról.

 

Tisztelettel:

 

Károlyi Helga

kabinetvezető

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

 

1024 Budapest

Mechwart liget 1. II. em. 210.

telefon: +36-1/346-5583

fax: +36-1/346-5431

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Károlyi Helga!

Köszönöm szépen fáradozását, megérkeztek a válaszok.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin