Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.01.08-án kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.01.23-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom Önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Jegyzői Titkárság, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Asszonyom!

 

 

Megkeresésére az alábbiakról tudom tájékoztatni:

 

A Budavári Önkormányzat hivatalos lapjának, a Várnegyed Újságnak a
fenntartására az alábbi összegeket költötte:

 

2006                            14.307.774 Ft + ÁFA

                                   4.200.000 Ft a főszerkesztő és az
újságírók megbízási díja + járulékok

 

 

2007                            16.757.736 Ft + ÁFA

4.200.000 Ft a főszerkesztő és az újságírók megbízási díja + járulékok

 

 

2008                            17.717.084 Ft + ÁFA

4.418.000 Ft a főszerkesztő és az újságírók megbízási díja + járulékok

 

 

2009                            18.427.367 Ft + ÁFA

4.459.000 Ft a főszerkesztő és az újságírók megbízási díja + járulékok

 

 

A 2010-es évtől már külön szakfeladatként szerepel, így a részletes
kimutatást mellékelten küldöm. Ebben már szerepelnek a postaköltségek, a
részletes járulék-kifizetések stb.

 

 

Helyi televízió- és rádiócsatornát az önkormányzat nem tart fent.  

 

 

Hirdetési keretszerződése az önkormányzatnak a Helyi Téma lapkiadóval volt
2008-tól 2012. decemberéig.

A kifizetésekről szóló analitikákat mellékelten küldöm.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Varga Imre

mb.jegyző

Tisztelt dr. Varga Imre!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin