Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2010 január 1-től 2014 augusztus 15-ig bezárólag az összes

Médiavásárlásait óriásplakát, hirdetések sajtó, rádió, és egyéb itt nem felsorolt de a marketing és hirdetési tevékenységbe tartozó összes kiadást éves bontásban, szerződésekkel 2010 január 1-től 2014 augusztus 15-ig bezárólag

1- városmarketing szempontból jelentős nagy rendezvényeken belül média cégek - rádió-televízió-sajtó-óriáspalát támogatása. Ezekkel a cégekkel kötött megállapodásokat, szerződéseket. 2010 január 1-től 2014 augusztus 15-ig bezárólag

"Nyíregyháza többet ad" és az új arculati hirdetései, média és egyéb megjelenései, óriásplakátok. Amennyiben külső cég végzi az ezzel kapcsolatos hirdetéseket, felületvásárlásokat megbízás alapján, akkor ezeknek a szerződésnek a másolatát is kérném. 2010 január 1-től 2014 augusztus 15-ig bezárólag

Abban az esetben, ha uniós vagy más belső forrásból, de közpénzből és nem közvetlenül megvalósuló projekthez ( útfelújítás-távhő vezeték-járda, térfigyelő kamerák stb) kapcsolódik a szlogen megjelenése, "Nyíregyháza többet ad" rádió kampány, óriásplakát, tv műsorok-újság akkor ezeknek a média és marketingszerződéseknek a másolatát. 2010 január 1-től 2014 augusztus 15-ig bezárólag

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

nyhjegyz, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Dr Szemán Sándor

címzetes főjegyző

NYREGYHZA
MEGYEI JOG
VROS
POLGRMESTERI HIVATALA

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon:
+36 42 524-530
Fax: +36 42 501-154
Email: [email address] [1]

Internet: www.nyiregyhaza.hu [2]

Links:
------
[1]
mailto:@nyiregyhaza.hu
[2] http://www.nyiregyhaza.hu