mederfeltöltés a Római-parton

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest 3.kerület Kossuth Lajos üdülőpart 116. számú ingatlannal szemben tavaly a hullámteret több száz négyzetméteren feltöltötték.
Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdésekre kérem a
Felügyelőség válaszát:
- a felügyelőség vagy más illetékes hatóság engedélyezte-e a mondott feltöltést
- amennyiben nem, kinek a feladata az illegális feltöltéssel
kapcsolatban eljárni
- amennyiben igen, úgy kérem, szíveskedjenek részemre az
engedélyező határozatot elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 24.

Üdvözlettel:

Becker András

Közép-Duna-völgyi KTVF központi postafiók, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tisztelt Címzett,

 

elektronikus levelét a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fogadta.*

 

  Telefon: +36/1-478-4400;  Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12; WEB:
kdvktvf.zoldhatosag.hu

             Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

 

 

*Ez egy automatikus rendszerüzenet

 

Tisztelt Közép-Duna-völgyi KTVF!
A vonatkozó jogszabályok értelmében a közintézménynek azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnia kell az adatigénylésére. Ez a határidő április 8 -án lejárt. Ennek értelmében kérem, szíveskedjenek haladéktalanul válaszolni a "mederfeltöltés a Római-parton"-tárgyú adatigénylésemre

Üdvözlettel:

Becker András

Közép-Duna-völgyi KTVF központi postafiók, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tisztelt Címzett,

 

elektronikus levelét a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fogadta.*

 

  Telefon: +36/1-478-4400;  Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12; WEB:
kdvktvf.zoldhatosag.hu

             Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

 

 

*Ez egy automatikus rendszerüzenet

 

Központi levelezés, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1 Attachment