Tisztelt Mecsekerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Mecsekerdő Zrt. alegységei, erdészetei 2017-2023 között, melyik vasúti rakodóról, milyen mennyiségben adott fel vasúton rönkfát.
Válaszukat kérem táblázatos formában küldjék meg az alábbi bontásban:

- alegység, erdészet
- vasúti rakodóhely
- év, hónap
- feladott teherkocsi mennyisége (darab/év)
- feladott rönkfa tömege (tonna/év)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

Mecsekerdő Zrt. Titkárság, Mecsekerdő Zrt.

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2024.01.21-én küldött közérdekű adatigénylésében megfogalmazott kérdéseinek megválaszolását a Társaság az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján a mai napon 15 nappal meghosszabbítja.

Ripszám István vezérigazgató úr megbízásából
Tisztelettel:

Üdvözlettel:

Hölbling Sándor
gazdasági vezérigazgató-helyettes
+36 30 972 7771

Mecsekerdő Zrt.
7623 Pécs, Rét u. 8.
Tel.: +36 72 508 200
E-mail: [email address]
www.mecsekerdo.hu

idézett részek megjelenítése

Partos Kálmán, Mecsekerdő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács Zoltán!

A 2024. január 21-én benyújtott közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan megküldöm adatszolgáltatásunkat szíves felhasználásra.

Üdvözlettel:

Ripszám István
vezérigazgató Úr megbízásából

Partos Kálmán
termelési vezérigazgató-helyettes
+36 30 663 1067

Mecsekerdő Zrt.
7623 Pécs, Rét u. 8.
Tel.: +36 72 508 200
Fax: +36 72 508 201
E-mail: [email address]
www.mecsekerdo.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Partos Kálmán!

Köszönöm szépen a válaszukat!

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán