MÁV-csoport weboldal, MÁV-Elvira (jegy.mav.hu) és a MÁV applikáció megújításának ütemezése és szerződései

Az igénylés részben sikeres volt.

Koncz Tamás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen a a jegy.mav.hu és a MÁV mobilalkalmazás vonatkozásában elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

- A "MÁV-Start új ELVIRA jegyvásárlás" online felület teljeskörű megújításának van-e határideje?
- Amennyiben erre szerződést kötöttek külső vállalkozóval vagy házon belül,
- Szándékoznak-e a MÁV telefonos mobilapplikációt felhasználóbarátabbá tenni annak a már több helyről ismert új, modern arculatba (jegy.mav.hu, orszagberlet.hu) való beillesztésével?
- Utóbbi vonatkozásában, került-e sor szerződéskötésre vagy megállapodásra, ha igen, kivel? Közbeszerzés vagy házon belüli eljárás keretében?
- Amennyiben a MÁV-app megújítására van szándék, az applikáció első felhasználóbarát verziója mikor lesz leghamarabb használható a felhasználók által is?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 30.

Üdvözlettel:

Koncz Tamás Sándor

Koncz Tamás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2024. január 30. napon előterjesztett adatigénylésemet szíveskedjen megválaszolni!

Az adatigénylés megválaszolására 2024. február 14. napig kellett volna megválaszolni a törvény által előírt 15 napon belül és az igénylésemet nem is utasították el semmilyen indokkal (pl. nem rendelkeznek a kért információval) a törvény által előírt 8 napon belül.

Kérem a közérdekűadat-igénylésem azonnali, érdemi megválaszolását a késedelem ellenére is!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 15.

Üdvözlettel:

Koncz Tamás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.01.30. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a jegy.mav.hu (új Elvira) oldal 2020. december 13-án jött létre. A fejlesztésnek köszönhetően egy modern, letisztult kezelőfelületet használhatnak az utasaink, a MÁV applikációval közös felhasználói fiókjaik segítségével vagy akár bejelentkezés nélkül. Ezen felület teljes megújítása rövidtávon nincs napirenden, de a funkciók bővítése, utasbarát megoldások bevezetése, illetve a tarifaváltozások szerinti módosítása folyamatos, például 2024 januárjától már ország- és vármegyebérletek vásárlására is van lehetőség.

A megújított Elvirára vonatkozóan a MÁV-VOLÁN-csoport leányvállalatával, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-vel a Jegyértékesítési fejlesztési szerződés keretében kötöttünk Egyéni Vállalkozói Szerződést.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fejlesztési irányok meghatározásánál természetesen minden esetben igyekszünk figyelembe venni az utasaink jelzéseit.

Az applikáció fejlesztésének finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala folyamatban van, így ezen kérdés vonatkozásában további tájékoztatást nem tudunk adni.

Budapest, 2024. február

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése