MÁV 50 megújuló állomás program

Az igénylés részben sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat az "50 megújuló állomás" programmal kapcsolatban.

1. Milyen koncepció alapján kerültek kiválasztásra a program helyszínei?
2. Melyik helyszínen zárultak le a munkák, és hol fog még történni kivitelezés?
3. A MÁV-csoport mely szervezetei vettek részt a projektekben (projektvezetés, műszaki koncepció, munkák megrendelése stb.)?
4. Részt vettek-e a program előkészítésében, kivitelezésében, vagy kapcsolódó munkák megvalósításában a területi üzemigazgatóságok?
5. Készültek-e az egyes helyszínekre tervek, ki volt a tervező az egyes esetekben, és mire terjedt ki azok megbízása?
6. Ki volt a kivitelező az egyes helyszíneken? Ki látta el az alvállalkozók összefogását?
7. Ki volt a munkák műszaki ellenőre?
8. Nyomon követte-e a munkákat az elnök-vezérigazgató közvetlen környezete?
9. Hány beszerzési/közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a kivitelezők kiválasztása érdekében?
10. Milyen értékben történtek beavatkozások az 50 állomás fejlesztése ill. kapcsolódó projektek során
a. Zugló megállóhelyen,
b. Kőbánya-Kispest állomáson,
c. a Déli pályaudvaron?
11. Végez-e utóértékelést a MÁV az egyes részprojektek lezárását követően?
12. Miért került elbontásra a Déli pályaudvar belső üvegfala? Mikorra várható az eredeti állapot helyreállítása?
13. Hogyan tervezik hasznosítani Kenderes állomás felújított felvételi épületét?
14. Miért nem használható Balatonfőkajár állomás felvételi épületének mosdója?
15. Várhatóan ki és az év mely időszakában fogja használni a Zánkafürdő megállóhely új épületében kialakított zuhanyzót?
16. Mikor fog megtörténni Zugló megállóhelyen a felújítás óta kialakult hibák (megsüllyedt peronburkolat, pergő vakolat) javítása?
17. Előreláthatólag mekkora többletköltséget jelent az eredetileg tervezett 9 milliárd forinthoz képest a Nyugati pályaudvaron napvilágra került, előre nem látható műszaki problémák kezelése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 3.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. a megkeresésére adott válaszát az alábbi link használatával tette letölthetővé:

https://download.mav.hu/XXFDAvEjYFLduUHm...

A feltöltött tartalom elérhető az ott szereplő időpontig, 2021. április 8-ig.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése