Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mátraszőlős Törvényességi intézkedések

We're waiting for Nagy Attila to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Mátraszőlős Önkormányzatával kapcsolatban a Nógrad Megyei Kormányhivatal által küldött
- Törvényességi felhívásokat
- Törvényességi javaslatokat, bírságokat
2022.évre vonatkozólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Nagy Attila

Törvényesség Nógrád, Nógrád Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Nagy Attila!
Csatoltan megküldöm a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz 2022. szeptember 26.
napján, e-mail-ben érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
válaszlevelet és annak mellékletét.
Tisztelettel:
dr. Szabó József
főosztályvezető
megbízásából
Hidvégi Beáta
titkársági ügyintéző
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-735
KRID: 241345144

Törvényesség Nógrád, Nógrád Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Nagy Attila!
Csatoltan megküldöm a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz 2022. szeptember 26.
napján, e-mail-ben érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
válaszlevelet és annak mellékletét.
Tisztelettel:
dr. Szabó József
főosztályvezető
megbízásából
Hidvégi Beáta
titkársági ügyintéző
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-735
KRID: 241345144

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.