Mátraszőlős polgármesterének személyi kiadásai

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mátraszőlős polgármesterének személyi kiadásait 2022.évre vonatkozóan ( illetmény, költségtérítés, munkábajárás, jutalom, kiküldtés, reprezentáció)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 16.

Üdvözlettel:

Nagy Gáborné

dr. Csépe Norbert, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Gáborné Asszony!

Rendkívüli örömmel tölt el, hogy Ön és kedves családja (Nagy család) ismételten közadat igénylés formájában érdeklődik Mátraszőlős ügyeivel kapcsolatban! Ezúton tájékoztatom, hogy bár rendkívül igyekeztem az elmúlt hónapokban, de sajnálatos módon nem sikerült olyan kapcsolatot kialakítanom polgármester úrral, hogy beszámoljon a napi kiadásait illetően a hivatal felé. Ez valahol érthető is, hiszen tulajdonképpen Ő sem érdeklődött még arról, hogy például én mire költöm a fizetésemet. Megnyugtatásul, folyosói pletykák alapján, annyit azért le tudok Önöknek írni, hogy zavarbaejtően kevesebbet tud költeni, mint nagy elődje, vagy mint azt a faluban reggelente beszélik, de mindenképpen kicsivel többet, mint amit a helyére pályázók szerint érdemel! Akiktől esetleg hallanak ezt-azt, azok pedig pontosan tudják mit, mennyit és mikor szavaztak meg számára. Szóval, hol van itt a közadat, és az arra kíváncsi nyilvánosság, valójában mindent tudnak?!
Arra az apróságra felhívnám még a figyelmüket, hogy a közadat kérelem jelenlegi formája biztosan nem alkalmas arra, amire megpróbálják használni. Ha nyilvánosságot szeretnének, bátran jelezzék, van a falunak egy remek közösségi háza, pazar színpaddal, ahol nagyon szívesen leülök Önökkel beszélgetni a továbbiakról, meghívjuk a kimittud.hu vagy az átlátszó.hu újságíró kollégáit, a kormányhivatal, sőt az adatvédelmi hivatal képviselőit is.

Tisztelettel:

dr. Csépe Norbert
jegyző