Tisztelt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2017.03.03-án megjelent (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE...), majd utoljára 2018.10.19-én módosított (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE...) közbeszerzési eljárásban szereplő tíz darab mammográfiás készülékkel felszerelt autóbusz átadásra került e?
Amennyiben a járművek átadásra kerültek a Főigazgatóság részére az átadáskor vizsgálták e azt, hogy a járművek valóban újak e? Különösen annak fogyelembe vételével, hogy a rendőrség korábban nyomozást folytatott az egyik járművel kapcsolatban (https://zoom.hu/hir/2018/07/19/egy-mammo...). Ráadásul az interneten fellelhető adatok szerint a PLF-801 rendszámú Modulo M108M jármű adatai megegyeznek egy korábban a BKV-nél NMP-854 rendszámmal közlekedett autóbusszal. (http://fotobus.msk.ru/vehicle/1084231/)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 16.

Köszönettel:
Kovács Zoltán

Keszthelyi Zita dr., Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Tisztelt Kovács Zoltán!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére valamennyi mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység átadásra került. Az átadás-átvétel során Főigazgatóságunk a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően gondoskodott a szükséges hatósági vizsgálatok lefolytatásáról, engedélyek beszerzéséről.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

idézett részek megjelenítése