Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Magyarország erősödik" c. kampány összköltségét, és
részletezését az alábbiak szerint:

1. Tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok,
online felületek, tv, rádió) és mennyi hirdetés jelent meg.
2. Mennyi volt az egyes médiafelületeken való megjelenés költsége médiafelületenkénti bontásban. A kérdésünk nem a médiatípusok szerinti költségbontásra vonatkozik (tehát pl. újság, tv, online, rádió), hanem arra, hogy a különböző médiaszoltáltatók és sajtótermékek kiadói/tulajdonosai mekkora összeget kaptak a tárgyban megjelölt kampány üzeneteinek közzétételéért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 18.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Köszönettel megkaptuk az adatokat.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.