Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Magyarország államadósság csökkentése 2018-2019

We're waiting for Varga Eszter to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Magyarország államadósság csökkentésére vonatkozó információkat 2018-2019 között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 13.

Üdvözlettel:
Varga Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

PM/8194/2 /2020 – közérdekű adatigénylés

Varga Eszter részére

 

[FOI #14701 email]

 

 

Tisztelt Varga Eszter!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]Penzugyminiszterium_logo_email Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[2][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 
       

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/8194/2 /2020 – közérdekű adatigénylés

Varga Eszter részére

 

[FOI #14701 email]

 

 

Tisztelt Varga Eszter!

 

A Pénzügyminisztérium részére megküldött „Magyarország államadósság
csökkentésére vonatkozó információk 2018-2019 között” tárgyú közérdekű
adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az adatok megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Bank, a Központi Statisztikai
Hivatal, valamint az Eurostat honlapján, amelyek az alábbi linkeken
érhetők el:

[1]https://www.mnb.hu/letoltes/exadossag-hu...

[2]https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xsta...

[3]https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui...

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

[4]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[5][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.