Magyar Zene Háza - beépítettségi adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi dokumentumokat és adatokat:
1. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Magyar Építő Zrt. által kötött
szerződés (megbízás, megállapodás) dokumentumait a Magyar Zene Háza építési területére vonatkozóan.
2. A leendő Magyar Zene Háza, volt Hungexpo-telek területén mekkora ( a terület hány %-a ) volt a zöldfelületi arány a bontási munkálatokat megelőzően , ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület (%), mekkora volt a beépítettség a bontási munkálatokat megelőzően (%) mekkora a tervezett beépítettség (%), valamint mekkora a tervezett zöldfelületi arány (%), (ebből mennyi lesz a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 6.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
újságíró
www.atlatszo.hu

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

A szeptember 6-án a Magyar Zene Háza adataira vonatkozó adatigénylésemre aválaszadás határideje a mai nap. Kérem, a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést nyújtotta be:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
dokumentumokat és adatokat:

1. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Magyar Építő Zrt. által kötött
szerződés (megbízás, megállapodás) dokumentumait a Magyar Zene Háza
építési területére vonatkozóan.

2. A leendő Magyar Zene Háza, volt Hungexpo-telek területén mekkora ( a
terület hány %-a ) volt a zöldfelületi arány a bontási munkálatokat
megelőzően , ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes
értékű zöldfelület (%),  mekkora volt a beépítettség a bontási
munkálatokat megelőzően (%)  mekkora a tervezett beépítettség (%),
valamint mekkora a tervezett zöldfelületi arány (%), (ebből mennyi lesz a
teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya).

 

 

1. Tájékoztatjuk, hogy a kért szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. (Kbt.) 43. § (1) bekezdése d) pontja alapján közérdekből
nyilvános adat, és elérhető a Közbeszerzési Hatóság szerződésnyilvántartó
rendszerében. Erre tekintettel az Infotv 30. § (2) bekezdése vonatkozó
rendelkezése alapján /”Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.”/ az igényét az adatot tartalmazó
forrás megadásával teljesítjük, amely a következő:

[1]http://kereso.core.kt.hu/megtekintes/koz...

 

2. Második kérdésére válaszolva közöljük, hogy az Ön által felsorolt
adatok nem állnak rendelkezésünkre. A volt Hungexpo területe nem önálló
telek, így a kérdésében szereplő arányszámok nem értelmezhetőek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Városliget beépítettségéről a Liget
Budapest projekt honlapján tájékozódhat a letölthető tanulmányokból és
dokumentumokról.

 

 

Tisztelettel,

 

VÁROSLIGET ZRT.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [email address]

 

 

From: Bodnár Zsuzsa <[FOI #11586 email]>

Sent: Thursday, September 6, 2018 10:03 AM

To: Office <[email address]>

Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Magyar Zene Háza -
beépítettségi adatok

 

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
dokumentumokat és adatokat:

1. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Magyar Építő Zrt. által kötött
szerződés (megbízás, megállapodás) dokumentumait a Magyar Zene Háza
építési területére vonatkozóan.

2. A leendő Magyar Zene Háza, volt Hungexpo-telek területén mekkora ( a
terület hány %-a ) volt a zöldfelületi arány a bontási munkálatokat
megelőzően , ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes
értékű zöldfelület (%),  mekkora volt a beépítettség a bontási
munkálatokat megelőzően (%)  mekkora a tervezett beépítettség (%),
valamint mekkora a tervezett zöldfelületi arány (%), (ebből mennyi lesz a
teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya).

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. szeptember  6.

 

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

újságíró

www.atlatszo.hu

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[FOI #11586 email]

 

Ha a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. nem a(z)
[Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://kereso.core.kt.hu/megtekintes/koz...