Magyar Lovassport Szövetség

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2019 óta mennyi támogatást és milyen jogcímen folyósítottak a Magyar Lovassport Szövetségnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 28.

Üdvözlettel:

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Iktatószám: II/1805-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Segesvári Csaba

részére

 

[1][FOI #19594 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2019 óta mennyi támogatást és milyen jogcímen folyósítottak a Magyar
Lovassport Szövetségnek.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az igénynek vagy az
igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének - a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6)
bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. február 11.

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/1805-2/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Segesvári Csaba

részére

[1][FOI #19594 email] 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2019 óta mennyi támogatást és milyen jogcímen folyósítottak a Magyar
Lovassport Szövetségnek.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az adatigénylésének
teljesítési határidejét - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése alapján - 45 nappal meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. március 11.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Iktatószám: II/1805-3/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Segesvári Csaba

részére

[1][FOI #19594 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2019 óta mennyi támogatást és milyen jogcímen folyósítottak a Magyar
Lovassport Szövetségnek.”

 

Tájékoztatom, hogy a kért adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

 

┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Támogatás összege│ Támogatás célja │
│ (forint) │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 200 000 000 │ Debreceni Lovascentrum és Képzőközpont │
│ │ megvalósításával kapcsolatos feladatok │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 000 000 │ 2021. évi Lovassport események megrendezésével │
│ │ összefüggő kiadások │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 000 000 │ CSIO Díjugrató Világkupa lebonyolítása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 220 000 000 │ 2020. évi Kiemelt nemzetközi versenyek és Világkupák │
│ │ megvalósítása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2018. évi Lovas Világjátékokon való részvételhez │
│ 10 000 000 │ szükséges, a lovak szállításával közvetlenül │
│ │ összefüggő költségek │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 000 000 │2019. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai│
│ │ és működési támogatása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2019. évi Utánpótlás Edző Program keretein belül │
│ 7 799 988 │foglalkoztatott 7 edző foglalkoztatásával kapcsolatos │
│ │ kiadások │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 360 000 │2020. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai│
│ │ és működési támogatása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2020. március 1 - 2021. február 28. közötti │
│ 7 799 988 │időtartamban az Utánpótlás Edző Program keretein belül│
│ │ foglalkoztatott 7 edző alkalmazása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 400 000 │2021. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai│
│ │ és működési támogatása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2021. március 1. – 2022. február 28. közötti │
│ 7 799 988 │időtartamban az Utánpótlás Edző Program keretein belül│
│ │ foglalkoztatott 7 edző alkalmazása │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 000 000 │2019. II. félév és 2020. I. félévi sportágfejlesztési │
│ │ program │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54 500 000 │2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó│
│ │ sportágfejlesztési program │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 999 587 500 │ Csekonics József Program megvalósításával összefüggő │
│ │ feladatok │
├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 000 000 │ 2021. 03. 01. és 2022. 02. 28. közötti időszakra │
│ │ vonatkozó sportágfejlesztési program │
└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2022. április 28.

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

idézett részek megjelenítése