Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződések

A(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 2016-ban és 2017-ben kötött minden szerződés teljes szövegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 12.

Üdvözlettel:

Dr. Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt dr. Urbán Ágnes!
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.
 
Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.
 
Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költsége: 35.200 ,-Ft, melyet 8 munkaóra figyelembevételével és óránként
4.400,- forint költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,-Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege  12.600,-Ft, azaz tizenkettőezer-hatszáz  forint.
 
Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
 
Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki az Ön
részére. A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2017.IV.12.) költségtérítés”.
 
A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.
 
Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.
 
Tisztelettel:
 
MTVA Sajtóosztály

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [1]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [2]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt MTVA Sajtóosztály!

Kérem a díjbekérő kiállítását az alábbi címre:
Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
1042 Budapest
Árpád út 90-92. 3/54.
([email address])

Üdvözlettel:

Dr Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

Tisztelt Urbán Ágnes!

Csatoltan a díjbekérő.

Tisztelettel:

Sajtóosztály

idézett részek megjelenítése

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelet Urbán Ágnes!

 

Ezúton értesítjük, hogy adatigénylésének a törvényi határidő  betartása
mellett 2017.06.08-án eleget tettünk.

 

    

 

ID: c0a83226-61bff70000001777-9b-593999d267ac Message-ID:
<[1][email address]>

Accepted From: 10.120.201.112 (Logical IP =  10.120.201.112 )  Received
with TLS: No  Scanners: Local Host  Time accepted: Thursday, Jun 08, 2017
08:39:14 PM CEST Direction: Outbound Sender: [2][email address]

Authenticated username: (none)

Original recipients: [3][email address

Original Subject: közérdekűadat igénylés-mlsz szerződések Message Size:
3173 KB Identified attachment(s): szerzodes_1.pdf, szerzodes_2.pdf,
szerzodes_3.pdf

Suspect attachment(s):  None

 Recipient Data

Intended recipient: [4][email address]      Verdict:
Details

Verdict Filter Policy Policy Group Details

None  default  default  None  

     Tracker: Details

H4sIAAAAAAAAA+NgFmphleLIzCtJLcpLzFFi42LhqjhZoHt1pmWkwfceZYsDZxYxOTB63DvU

xRzAGMVlk5Kak1mWWqRvl8CV8fXPRMaCi4uOMVZc3NzG0sD4pOcgYxcjJ4eEgInE7KUHmUBs

NgFHiZ65i9hAbBGBUIm1zadYQGxhAX+Jr4t3MEPEQyR2LZkIVM8BZOtJ9GxNBwmzCKhI7D62

DWwMr4CmxOZpK1hBShgFZCUerrUACTMLiEtMXPwEaquIxMOLp9kgbFGJl4//sULYOhJnr8PU

GEhsXbqPBcJWlLj1oAdsK7OAh8TFv7YQmwQlTs58wjKBUXAWkg2zEKpmIamCKAmQ+PG1nw3C

1pN4dmoWVFxbYtnC18wQtq7EpYfrWFHFQUaaSlxsYYIIq0g8ebkYqJULyF7PKLH3wgOoOYoS

U7ofskPYphLvP29lgehVkXj6KR2ifh2jxOcDT7Gqn9X/nxmm/vVPdbj5D3ctZkdWv4BRZBUj

T3FuuqFebklZol5G6SZGYHo4sMJIbQfjndPWhxgFOBiVeHgTIiwjhVgTy4orcw8xqgC1P9qw

+gKjFEtefl6qkgjvUQOgNG9KYmVValF+fFFpTmrxIUZpDhYlcd5T6wQjhQTSE0tSs1NTC1KL

YLJMHJxSDYwe/R/bpE2Pz1zlPsP8kfmbvzxC3w8e2vrOwuiMQHL+TJ/+ab1Ptk1iknx5tu7K

St34CWJnmhJupfuauWpxtH7IWTtxWblq5T99gbO6wdo9E7p9b9wsnjPJf+uOH/WvXbZ/OFd4

8p//qU2sBesCan5LObpcjs+ZaqG/4+fvFA5lFXOBQ3JHHvIpsRRnJBpqMRcVJwIAq9KQ8RcD

AAA= Actions taken: Deliver message normally       Delivery:  Success
Details

Delivered To Delivered with TLS Delivery Time Recipient 

52.57.14.250:25  No   Thursday, Jun 08, 2017 08:39:19 PM CEST 
[5][email address]  

 

üdvözlettel:

MTVA Sajtóosztály

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [6]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [7]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
7. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt MTVA Sajtóosztály!

A levelükben hivatkozott válasz nem érkezett meg a Mérték Médiaelemző Műhelyhez. Kérem, hogy az adatigénylésben jelzett módon küldjék el újra a kért adatot.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

Kobza Miklós, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

 Tisztelt dr. Urbán Ágnes!

Az adatigénylésre adott válaszunkat – kérésének megfelelően – ezúton
ismételten megküldjük.

Kérjük szíves visszaigazolását arra vonatkozóan, hogy levelünket megkapta,
valamint a folyamatban lévő perben a keresetétől való elállást.

Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály

 

Tisztelt dr. Urbán Ágnes!

 

2017. április 12. napján megküldött adatigénylésével kapcsolatban az
alábbiak szerint tájékoztatjuk. 

Csatoljuk a megküldeni kért szerződéseket másolatban.

Jelezzük, hogy az adatigényléssel érintett szerződések másolatain egyes
részeket felismerhetetlenné tenni voltunk kénytelenek, mivel a szerződés
egészének megismerhetővé tétele az MTVA érdekeit sérti és hátrányos
helyzetbe hozza sportközvetítési jogok beszerzése és későbbi tárgyalásai
során, jelentősen befolyásolva ezzel a közmédia piaci helyzetét.
Adatigénylésének a sportjogi tárgyú szerződéses feltételeinek teljes
megismerésére vezető részét ezért nem áll módunkban teljesíteni, mivel az
az MTVA és partnere jogszerű, pénzügyi, gazdasági (piaci) érdekeinek
aránytalan sérelmével járna és befolyásolná az MTVA felelős gazdálkodását.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5)
bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét és visszajelzését, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

Tisztelettel:

MTVA Sajtóosztály

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [1]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [2]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Kobza Miklós!

Az üzenetet rendben megkaptuk, köszönjük.

Üdvözlettel:

Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely