Magyar Jogász Egylet szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Igazságügyi Minisztérium és jogelődjei, valamint a Minisztérium háttérintézményei által a Magyar Jogász Egylettel kötött szerződéseket, azok tárgyát és értékét.
Kérem, hogy ezt, amennyiben lehetséges, táblázatos formában küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 29.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Péter PhD LL.M

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Kérem, hogy az Önök által megküldött választ olyan formában küldjék újra, hogy a hivatkozott linkekre rá lehessen kattintani, ne pedig a kinyomtatott pdf fájl beszkennelt verziója legyen, mintahogy ezt Önök megküldték. Jelen formájában sajnos használhatatlan a válasz, valamint nem teljesíti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sem. Mivel a dokumentumot Önök kinyomtatták, így az könnyen rendelkezésre áll a számítógépükön, mindössze 3 perc alatt elküldhető számomra válaszlevélben.

Jelen levél nem tekinthető azonos tárgykörben előterjesztett új adatigénylésnek, csupán a korábbi igényléssel kapcsolatos visszajelzésnek. Ebben a tekintetben hivatkozom a Ptk. 1:4. § (2) bekezdésében foglalt alapelvét.

Köszönöm segítségüket.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Péter

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Korábbi megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

 

A 2022. június 13. napon megküldött válaszunk az alábbi linkeket
tartalmazta:

-       
[1]https://2015-2019.kormany.hu/download/9/...

-       
[2]https://2015-2019.kormany.hu/download/a/...

-       
[3]https://2015-2019.kormany.hu/download/8/...

-       
[4]https://2015-2019.kormany.hu/download/6/...

-       
[5]https://2015-2019.kormany.hu/download/8/...

-       
 [6]https://2015-2019.kormany.hu/download/2/...

-       
[7]https://kormany.hu/publicapi/document-li...

-       
[8]https://2015-2019.kormany.hu/download/6/...

-       
[9]https://kormany.hu/publicapi/document-li...

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése