Tisztelt Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Blachère Illumination Hungary Kft.-vel kötött szerződéseket, előszerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 6.

Üdvözlettel:

Rekvényi László

Rekvényi László hozzászólt ()

Egy dekoratív maci szobor volt Veresegyházon 2020 julius 12-től 2021 március végéig. A 2021-es költségvetésben megjelent egy 27.960.000.-Ft-os tétel ezen a szobor felállítására. Kérdésem, hogy ki tett erre személy szerint javaslatot? Milyen alapon határozták meg a kötségeket? Kik döntöttek - személyszerint- a költségvetésbe való beépítéséről?

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Rekvényi László!

2021. április 6-án érkezett Maci-szobor tárgyú közérdekű adatkérésére vonatkozó megkeresésének az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései (továbbiakban Infotv.) alapján az alábbiakban teszek eleget.

Hivatkozva a témában született levelezésünkre és telefonon történt beszélgetésünkre, tájékoztatom, hogy a Blachère Illumination Hungary Kft-vel kizárólag egy szerződés köttetett, mégpedig a GAMESZ által. Közérdekű adatigénylés keretében kért szerződés e levél mellékletét képezi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az idei költségvetésben szereplő Medve attrakciós szobor nem azonos a Blachère Illumination Hungary Kft-től vásárolt „Medve szoborral”. A 2021. évi költségvetésben szereplő alkotással kapcsolatban -mivel az még az előkészítő szakaszban van – semmilyen dokumentum, így elő- vagy végleges szerződés sem született.

A „Medve attrakciós szoborral” kapcsolatban kialakult félreértések tisztázása érdekében tájékoztatom, hogy ezen alkotást nem a Blachère Illumination Hungary Kft. fogja készíteni.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Üdvözlettel:

Székelyné Szabó Andrea
aljegyző

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel: 28/588-677 Fax: 28/588-646
E-mail: [email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mailt!

idézett részek megjelenítése