Maci-szobor

Rekvényi László made this Közérdekűadat request to Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Blachère Illumination Hungary Kft.-vel kötött szerződéseket, előszerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 6.

Üdvözlettel:

Rekvényi László

Rekvényi László hozzászólt ()

Egy dekoratív maci szobor volt Veresegyházon 2020 julius 12-től 2021 március végéig. A 2021-es költségvetésben megjelent egy 27.960.000.-Ft-os tétel ezen a szobor felállítására. Kérdésem, hogy ki tett erre személy szerint javaslatot? Milyen alapon határozták meg a kötségeket? Kik döntöttek - személyszerint- a költségvetésbe való beépítéséről?

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Rekvényi László!

2021. április 6-án érkezett Maci-szobor tárgyú közérdekű adatkérésére vonatkozó megkeresésének az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései (továbbiakban Infotv.) alapján az alábbiakban teszek eleget.

Hivatkozva a témában született levelezésünkre és telefonon történt beszélgetésünkre, tájékoztatom, hogy a Blachère Illumination Hungary Kft-vel kizárólag egy szerződés köttetett, mégpedig a GAMESZ által. Közérdekű adatigénylés keretében kért szerződés e levél mellékletét képezi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az idei költségvetésben szereplő Medve attrakciós szobor nem azonos a Blachère Illumination Hungary Kft-től vásárolt „Medve szoborral”. A 2021. évi költségvetésben szereplő alkotással kapcsolatban -mivel az még az előkészítő szakaszban van – semmilyen dokumentum, így elő- vagy végleges szerződés sem született.

A „Medve attrakciós szoborral” kapcsolatban kialakult félreértések tisztázása érdekében tájékoztatom, hogy ezen alkotást nem a Blachère Illumination Hungary Kft. fogja készíteni.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Üdvözlettel:

Székelyné Szabó Andrea
aljegyző

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel: 28/588-677 Fax: 28/588-646
E-mail: [email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mailt!

idézett részek megjelenítése