Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
(1) A vonatkozó hatástanulmányokat, vizsgálatok, listáját.
(2) Az engedélyezési dokumentáció vonatkozó részleteit
(3) A Pilisborosjenőn megtartott lakossági fórum(ok) jegyzőkönyvét vagy felvételeit.
(4) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt tárgyalások meghívóit, jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, vagy felvételeit. Ezek hiányában ezen találkozók listáját, a résztvevők nevét és funkcióját, a találkozók napirendi pontjait.
(5) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt levélváltások másolatait. Ennek hiányában ezen levelek tárgyát, időpontjait valamit feladóit és címzettjeit.
(6) szakaszhoz kapcsolódóan a projekthez csatlakozóan a Pilisborosjenő területén a megállapodások szerint az állam által átvállalt, elvégzendő vagy megrendelendő feladatok listáját, úgy mint egyéb csatlakozó útépítések, infrastrukturális fejlesztések.
(7) a környezeti hatástanulmányokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 24.

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Lévay Ákos Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Lévay Ákos Úr!

 

Közérdekű adatkérésére hivatkozva kérem, fogadja a mellékelten csatolt
válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése