Lőszermentesítés szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Hortobágyi Nemzeti Park területének lőszermentesítésére
1.) a KBSZT Kft.-vel kötött szerződést/szerződéseket azok mellékleteivel, illetve
2.) azon szerződéseket (mellékleteikkel), amelyek alapján a területen a Magyar Hondvédség tűzszerészei dolgoztak

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 13.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Üzenet a küldőtől:

Tisztelt Rádi Antónia!

Ön közérdekű adatigényléssel fordult Igazgatóságunkhoz arra való
hivatkozással, hogy az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint az igényelt
adatokat elektronikus úton küldjük meg a feladó e-mail címére. Ezúton
küldjük szerződéseinket, valamint a kísérőlevelet.

Üdvözlettel: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Közérdekű adatszolgáltatás

Közérdekű adatszolgáltatás megküldése.

Csatolmány: 
[1]Csomag ikon [2]KÖZÉRDEKŰ ADATSZOLGÁLTATÁS.zip

# [3]Fájl név [4]Méret [5]Letöltések [6]Utolsó
száma letöltés ideje
szerda, 2016,
1 [7]KÖZÉRDEKŰ ADATSZOLGÁLTATÁS.zip 28.83 MB 6 július 27 -
13:56

--------------------------------------------------------------------------

Forrás webcím: [8]http://www.hnp.hu/bigmail/node/1005

References

Visible links
2. http://www.hnp.hu/bigmail/system/files/b...
3. rendezés Fájl név szerint
http://www.hnp.hu/bigmail/printmail/1005...
4. rendezés Méret szerint
http://www.hnp.hu/bigmail/printmail/1005...
5. rendezés Letöltések száma szerint
http://www.hnp.hu/bigmail/printmail/1005...
6. rendezés Utolsó letöltés ideje szerint
http://www.hnp.hu/bigmail/printmail/1005...
7. http://www.hnp.hu/bigmail/file/2670
8. http://www.hnp.hu/bigmail/node/1005

Tisztelt Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia