Londoni Magyar Ház megvásárlása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Külügyminisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt az ingatlan adásvételi szerződést, mellyel Magyarország külügyminisztere által 2022. február 20-án a facebookon bejelentettek szerint (https://www.facebook.com/watch/?v=213356...), a magyar kormány megvásárolt egy londoni "nagy, hétemeletes, ikonikus épületet" és amely épületben a Londoni Magyar Ház kezdi meg a működését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 20.

Üdvözlettel:

dr. Földes Ádám

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

1 Attachment

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt dr. Földes Ádám Úr!

 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy a tárgyi
adatigénylést Ön küldte a Minisztérium részére, azaz Ön az adatigénylő,
így csak az Ön részére tudunk betekintést biztosítani a kért iratanyagba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (2) bekezdése alapján „ha törvény másként nem rendelkezik,
az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az
igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott
szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért
megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését
követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.”

Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján „Az adatigénylésnek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben,
amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos
adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos
adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”

A hivatkozott rendelkezés értelmében az Ön részére az Infotv. 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott határidőn belül tudunk betekintést biztosítani.

A leírtakra tekintettel kérjük, hogy nyilatkozzon arról, hogy az
adatigénylését továbbra is fenntartja-e.

 

 

Üdvözlettel:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

2022. február 20-i adatigénylésemben jeleztem, hogy a megismerni kívánt ingatlanadásvételi szerződést elektronikus másolatban kérem. Az Infotv. 30.§ (2) bekezdése szerint „az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.”

Elektronikus másolatot mind a mai napig nem kaptam Önöktől és továbbra is fenntartom a jogomat, hogy az Infotv. 30.§ (2) bekezdésével összehangban ebben a formában kapjam meg az igényelt szerződést.

Az Önök által felajánlott iratbetekintésre meghatalmaztam egy személyt, ám a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §, 6:15. § és 6:17. §-át megsértve Önök megtagadták, hogy meghatalmazottam járjon el helyettem.

Előző levelükben hivatkozott Infotv. 29. § (1a) bekezdés “azonos igénylő által egy éven belül benyújtott” adatigénylésekre vonatkozik. Jelen adatigénylésemet először nyújtom be, így nem világos, hogy 2022. június 15-i levelükben minek kapcsán idézik ezt a rendelkezést.

Személyesen 2022. július 15-én kívánom betekintési jogomat gyakorolni. Kérem, szíveskedjenek megjelölni, hogy aznap pontosan hol és mikor biztosítanak erre lehetőséget.

Üdvözlettel

Földes Ádám

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

1 Attachment

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Földes Ádám Úr!

 

Várjuk 2022. július 15-én (pénteken) 10:00 órára a 1027 Budapest, Medve
utca 25-29-be (Medve Corner Irodaház).

 

Üdvözlettel:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése