Lobbisták a magyar kormány szolgálatában

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Amint az Lázár János nyilatkozatából ismertté vált Klaus Mangold német lobbista a magyar kormánnyal szerződéses viszonyban áll. A magyar kormány részéről ki volt az aláíró fél, mikor és milyen feladatra szerződött Klaus Mangold? Mi indokolta, hogy a magyar kormány szerződést kössön Klaus Mangolddal? A német lobbista mekkora nagyságú közpénzt kap a magyar kormánytól és amennyiben kap sikerdíjat az mekkora összegű?

2. Áll-e szerződésben a magyar kormány más lobbistákkal is a paksi vagy más beruházások kapcsán? És amennyiben igen kiket, mekkora összegért és mióta fizet a magyar kormány?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 21.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/38109/2016

 

Miniszterelnökség

 

Kormányzati Iratkezelési Főosztály

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Illetékesség és hatáskör hiányában jelen levelem mellékleteként szíves
válaszadás céljából megküldöm a Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Irodára elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylést.

 

Az áttételről a levélírót egyidejűleg - másolatban - értesítettem.

 

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

 

 

Üdvözlettel,

 

Hetesi Krisztina

ügyfélszolgálati referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű adatigénylés (ME),

2 Attachments

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésekre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése