Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gulyás Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Liget Budapest projekt // szakmai részvétel // Zeneművészeti Kar

We're waiting for Gulyás Márton to read recent responses and update the status.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen arra vonatkozóan tájékoztatással szolgálni,
hogy a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően az intézményükben folyt-e a
formális képzési keretek között kutatás, vagy szerveztek-e olyan
előadásokat/szemináriumokat, amelyek tárgya a Liget Budapest
projekt valamely aspektusához kapcsolódott. A kérdésem arra
irányul, hogy az intézményük akár a Városliget Zrt-vel, akár Baán
László kormánybiztos úrral bármilyen együttműködésben dolgozott-e
illetve tervezi-e, hogy együtt dolgozzon (a most következő, vagy
bármely jövőbeni tanévben) Magyarország legnagyobb
kulturális/művészeti intézményfejlesztési projektjének bármely
területén? Foglalkoznak-e a szakemberképzésnek a projekt specifikus
igényeihez illeszkedő kérdéseinek bármelyikével, és ha igen, azt
milyen formában teszik (főként a formális képzési helyzetekre
gondolok, de érdekesek lehetnek az informális, kötetlenebb, nem
feltétlenül képzési hanem információ-átadási, tájékoztatási
alkalmak is).
Kérem, hogy a válaszában specifikusan jelölje meg, hogy
- szerveztek-e képzéseket
- ha igen, milyen formában
- mikor került sor azok megtartására
- azon kik vettek illetve vehetnek részt
- ki volt az egyetem részéről az oktató, aki azt a képzést
megtartotta
- volt-e az adott képzés során együttműködésük a Városliget Zrt-vel
és személyesen Baán Lászlóval
- milyen jövőbeni képzéseket terveznek a továbbiakban megtartani

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

SZTE Rektor, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom Önt, hogy az SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató
Központ (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 2016. év augusztus hó 06. napjától
augusztus hó 21. napjáig zárva tart.

Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2016. év augusztus hó 22. napjától válaszolnak, addig szíves
türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:
SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

archiv, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom Önt, hogy az SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató
Központ (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 2016. év augusztus hó 06. napjától
augusztus hó 21. napjáig zárva tart.

Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2016. év augusztus hó 22. napjától válaszolnak, addig szíves
türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:
SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Gulyás Márton Úr!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Gulyás Márton Úr!

 

Mellékelten megküldöm a lenti adatszolgáltatás tekintetében a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gulyás Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.