Liget Budapest projekt // szakmai részvétel

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Képzőművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen arra vonatkozóan tájékoztatással szolgálni, hogy a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően az intézményükben folyt-e a formális képzési keretek között kutatás, vagy szerveztek-e olyan előadásokat/szemináriumokat, amelyek tárgya a Liget Budapest projekt valamely aspektusához kapcsolódott. A kérdésem arra irányul, hogy az intézményük akár a Városliget Zrt-vel, akár Baán László kormánybiztos úrral bármilyen együttműködésben dolgozott-e illetve tervezi-e, hogy együtt dolgozzon (a most következő, vagy bármely jövőbeni tanévben) Magyarország legnagyobb kulturális/művészeti intézményfejlesztési projektjének bármely területén? Foglalkoznak-e a szakemberképzésnek a projekt specifikus igényeihez illeszkedő kérdéseinek bármelyikével, és ha igen, azt milyen formában teszik (főként a formális képzési helyzetekre gondolok, de érdekesek lehetnek az informális, kötetlenebb, nem feltétlenül képzési hanem információ-átadási, tájékoztatási alkalmak is).
Kérem, hogy a válaszában specifikusan jelölje meg, hogy
- szerveztek-e képzéseket
- ha igen, milyen formában
- mikor került sor azok megtartására
- azon kik vettek illetve vehetnek részt
- ki volt az egyetem részéről az oktató, aki azt a képzést megtartotta
- volt-e az adott képzés során együttműködésük a Városliget Zrt-vel és személyesen Baán Lászlóval
- milyen jövőbeni képzéseket terveznek a továbbiakban megtartani

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 25.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

MKE Rektor, Magyar Képzőművészeti Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Gulyás Márton!

 

Mellékelten küldöm Prof. Csanádi Judit rektor asszony válaszát a 2016.
július 25-én a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére megküldött
adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

dr. Vodál Anita

rektori kabinetvezető

Magyar Képzőművészeti Egyetem