LFP-2008-LA-08-10-364-es kódszámú felújítás közös képviselő részéről történő elszámolása

Az igénylés részben sikeres volt.

Simonné Schöberl Erzsébet

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
mindazon közérdekből nyilvános adatot, amellyel a Sopron, Vasvári Pál utca 3. társasház közös képviselője igazolta a felújítás során a pályázatokból és önerőből történt munkálatok szakszerű és eredményes elvégzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 1.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

Simonné Schöberl Erzsébet

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Adatigénylésemre a válasz határideje május 18. volt. Kérem, hogy küldjék meg a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Simonné Schöberl Erzsébet!

A lenti megkeresésre az alábbi közérdekű adatokat tudjuk szolgáltatni:
A Sopron, Vasvári P. utca 3. társasház iparosított technológiával épült
lakóépületek felújítására benyújtott és megvalósított pályázatával
összefüggő közérdekű adatigénylésre az alábbi tájékoztatást adom.

A lakóközösség 2008. július 17-én nyújtotta be pályázatát Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzatához. A  pályázat áttekintése után - annak tartalma
szerint - az érvényben lévő jogszabályok és pályázati kiírások alapján
kötött az önkormányzat a társasházzal támogatási szerződést. A pályázattal
és a kivitelezéssel összefüggő szerződéseket (pályázatírás, kivitelező
kiválasztás, kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés, bonyolító,
műszaki ellenőr) a lakóközösség felhatalmazása alapján a közös képviselő
kötötte meg.

A pályázatban megjelölt munkák befejezését követően a közös képviselő
benyújtotta Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához a támogatási
szerződésben szereplő iratokat. Ezen iratok között egyösszegű számlák
voltak. A műszaki tartalom megvalósítását a műszaki ellenőr igazolta a
számlák ellenjegyzésével. A dokumentáció ellenőrzése után került sor a
támogatás folyósítására. Az önkormányzati támogatás átutalását követően
került sor az állami támogatás lehívására.

A Sopron, Vasvári P. utca 3. szám alatti lakóközösség az épület
felújításához 9.000.000 Ft állami és 9.000.000 Ft önkormányzati támogatást
kapott. A beruházás során 80 db radiátor és 33 db nyílászáró került
beépítésre

Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Feladó: Simonné Schöberl Erzsébet
<[FOI #4570 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2015.05.01 08:24
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - LFP-2008-LA-08-10-364-es kódszámú
felújítás közös képviselő részéről történő elszámolása

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
mindazon közérdekből nyilvános adatot, amellyel a Sopron, Vasvári Pál utca
3. társasház közös képviselője igazolta  a felújítás során a pályázatokból
és önerőből történt munkálatok szakszerű és eredményes elvégzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május  1.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4570 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about