Tisztelt MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az OAH felé benyújtandó létesítési-engedélykérelem dokumentációnak az állása, a kérelem benyújtásának várható időpontja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 4.

Üdvözlettel:

K. Dániel

PaksII Jogi Osztály, MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Uram!

Jelen email-hez csatoltan küldjük meg válaszunkat a tárgyi adatigénylésre.

Tisztelettel:

Általános Jogi Osztály
[email address]
Paks II. Atomerőmű Zrt.  I  7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.
www.paks2.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt PaksII Jogi Osztály!
Nyomonkövetési üzenetként ezúttal írok egy email-t, amiben benne van a nevem.

Üdvözlettel:

Kövér László

PaksII Jogi Osztály, MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Uram!

 

Jelen email-hez csatoltan küldjük meg válaszunkat a tárgyi adatigénylésre.

 

Tisztelettel:

 

Általános Jogi Osztály

[1][email address]

Paks II. Atomerőmű Zrt.  I  7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.

[2]www.paks2.hu

 

[3]Paks_II_EMAILALAIRAS_v01

 

idézett részek megjelenítése