Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Leszerelések és kapcsolódó információk

Tóth Balázs made this Közérdekűadat request to Országos Rendőr-főkapitányság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Tóth Balázs to read recent responses and update the status.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az alábbi adatokat:

1. A Hszt. hatálya alá tartozó állományából 2022. június 1-jét követően a közérdekű adatigénylésem érkeztetéséig tartó időszakban hány fő szolgálati jogviszonya szűnt meg. Kérem, hogy az adatokat a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok szerinti bontásban szíveskedjen megadni.

2. Kérem , hogy a válaszában tüntesse fel, hogy az adott megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon belül a szolgálati jogviszony megszűnésének a Hszt. 80. § -nak megfelelő esetei közül mennyi volt
- a közös megegyezéssel,
- a lemondással,
- az azonnali hatályú lemondással,
- a felmentéssel,
- a szolgálat felső korhatárának elérésével,
- a törvény erejénél fogva, e törvényben meghatározott esetekben,
történt szolgálati jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése.

3. Kérem, hogy válaszában tájékoztasson budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok szerinti bontásban a 2022. május 30. napján hivatásos állományban lévők számáról.

Vagyis adatigénylésemmel azt szeretném megtudni, hogy az ország egyes megyéiben és fővárosban hány hivatásos rendőr szolgálati viszonya szűnt 2022. június 1. napja óta, és ez az egyek megyékben és a fővárosban az állomány mekkora százalékát jelenti.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 24.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

ORFK Adatvédelem, Országos Rendőr-főkapitányság

2 Attachments

Tisztelt Tóth Balázs úr!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére adott választ és annak
mellékletét.

 

Tisztelettel:

ORFK Adatvédelem

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.