Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

https://kk.gov.hu/download/e/a5/72000/Re...
felhívásra érkezett szervezetek, előadóművészek, intézmények listáját, akik a programba jelentkeztek, regisztráltak,

illetve a kiválasztott, a programban ténylegesen részt vevő előadóművészek, intézmények, szervezetek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 11.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/3237-1/2020/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

               

Varga Csilla 

részére

[1][FOI #14567 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

[2]https://kk.gov.hu/download/e/a5/72000/Re...

felhívásra érkezett szervezetek, előadóművészek, intézmények listáját,
akik a programba jelentkeztek, regisztráltak,

 

illetve a kiválasztott, a programban ténylegesen részt vevő
előadóművészek, intézmények, szervezetek listáját.”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatokkal az Emberi Erőforrások
Minisztériuma nem rendelkezik.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2020. március 26.

                                                         

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése