Lenfonó és Szövőipari Vállalat budakalászi székhelyén végzett vizsgálati jegyzőkönyv és a szakértői vélemény

Párbeszéd Magyarországért Párt made this Közérdekűadat request to Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egykori Lenfonó és Szövőipari Vállalat budakalászi székhelyén 2021 folyamán végzett vizsgálati jegyzőkönyvet és a szakértői véleményt, valamint a környezetvédelmi hatóság felé megkezdendő kármentesítési eljárás részleteit és az ezzel kapcsolatos dokumentációt és levelezést mellékleteivel, amellyel teljes körű tájékoztatást kaphatunk az üggyel kapcsolatosan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 22.

Üdvözlettel:

Kocsis-Cake Olivio országgyűlési képviselő (kocsis- [email address])

Béres András A Párbeszéd Pilis -Dunakanyar körzet (Pest megyei 3-as OEVK) országgyűlési képviselőjelöltje ([email address])

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Attachments

FKI Válasz III/1. rész

Tisztelt Képviselő Úr!

3 részletben mellékelten megküldöm a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (FKI) benyújtott adatigényére készített választ, amelyet a Ki mit tud.hu internetes portál, illetve az Ön e-mail címe ([email address]), vélhetően a méretkorlátok miatt 2021. május 12-én egyben nem tudott fogadni.
Tisztelettel: dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, FKI hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    container 202105121520 signed 8457449 5 20210512154953.002

    7.6M Download

FKI Válasz III/2. rész

Tisztelt Képviselő Úr!

3 részletben mellékelten megküldöm a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (FKI) benyújtott adatigényére készített választ, amelyet a Ki mit tud.hu internetes portál, illetve az Ön e-mail címe ([email address]), vélhetően a méretkorlátok miatt 2021. május 12-én egyben nem tudott fogadni.
Tisztelettel: dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, FKI hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    container 202105121520 signed 8457449 5 20210512154953.003

    4.1M Download

FKI Válasz III/3. rész

Tisztelt Képviselő Úr!

3 részletben mellékelten megküldöm a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (FKI) benyújtott adatigényére készített választ, amelyet a Ki mit tud.hu internetes portál, illetve az Ön e-mail címe ([email address]), vélhetően a méretkorlátok miatt 2021. május 12-én egyben nem tudott fogadni.
Tisztelettel: dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, FKI hivatalvezető

idézett részek megjelenítése