Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a különböző raktárakban tárolt, COVID járvány alatt beszerzett valamennyi típusú lélegeztetőgép műszaki leírását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 26.

Üdvözlettel:

Bodó Dániel

Sebestyén Kálmán, Országos Kórházi Főigazgatóság

Tisztelt Adatigénylő!
2024. 03. 26. napján elektronikus úton közérdekűadat-igényléssel fordult
az Országos Kórházi Főigazgatósághoz.
Tárgyi közérdekű adatigénye vonatkozásában tájékoztatom, hogy az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján – figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése az OKFŐ
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár – a közérdekűadat-igénylés teljesítésére
nyitva álló, 2024. 04. 10. napján lejáró határidőt 15 nappal
meghosszabbíthatom.
A meghosszabbított határidő 2024. 04. 25. napján jár le.
Jelen tájékoztatás kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

Tisztelettel:

Dr. Sebestyén Kálmán
Vezető hivatali főtanácsos
Adatvédelmi- és adatbiztonsági szakjogász
Európai uniós adatvédelmi szaktanácsadó
Adatvédelmi tisztviselő
E-mail:
[email address]

idézett részek megjelenítése

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Melléklet

Bodó Dániel részére

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással az Országos Kórházi Főigazgatósághoz 2024. március 26.
napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott
közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom.

Közérdekű adatigénylését az alábbiak szerint fogalmazta meg: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
különböző raktárakban tárolt, COVID járvány alatt beszerzett valamennyi
típusú lélegeztetőgép műszaki leírását.”

Adatigénylését teljesítve tájékoztatom, hogy a kérelmében megjelölt
dokumentumokat az OKFŐ az alábbi linken tette hozzáférhetővé.

[1]https://letoltes.okfo.gov.hu/?file=xD0xb...

A melléklet tartalma: 36 db pdf file (összesen: 111 538 KB)

Felhívom a figyelmét arra, hogy a tárhelyen elhelyezett tartalom 2024.
május 2. napján éjfélkor automatikusan törlődik.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldöm meg.

 

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából

 

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[2]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [3][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

 

 

 

idézett részek megjelenítése