Lejárt tartozások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre megyei bontásban (+ BRFK), hogy mekkora összegű (bruttó/Ft) 60 illetve 30 napos lejárt tartozása volt a rendőrségnek beszállítók, hitelezők, védői kirendelések, szakértői díjak (stb.) kapcsán a következő időpontokban:
2017. 06. 30. és 2017. 12. 31.
2018. 06. 30. és 2018. 12. 31.
2019. 06. 30. és 2019. 12. 31.
2020. 06. 30. és 2020. 12. 31.
2021. 06. 30. és 2021. 12. 31.
valamint 2022. 06. 30-án.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 27.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt ORFK Hivatal!

A csatolt melléklet nem nyitható meg. Legyenek kedvesek más formátumban megküldeni a választ. Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Katus Eszter

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Katus Eszter Asszony!

Mellékelten megküldöm a Rendőrség tartozás állományáról szóló táblázatot.

Budapest, 2022. november 2.

Tisztelettel:

ORFK Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt ORFK Hivatal!

Köszönöm szépen a választ!
Még annyi kérdésem lenne - a félreértések elkerülése végett - hogy ezek az összegek ezer Forintban értendők vagy "simán" Forintban?

Üdvözlettel:

Katus Eszter

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Katus Eszter Asszony!

Tájékoztatom, hogy az adatok ezer forintban szerepelnek a táblázatban, mely a táblázat bal alsó sarkában is feltüntetésre került.

Tisztelettel:

ORFK Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt ORFK Hivatal!

Valóban, nem vettem észre, köszönöm! További jó munkát kívánok!

Üdvözlettel:

Katus Eszter