Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Országos Környezetvédelmi és Információs Rendszer (továbbiakban: OKIR) nyilvános adatbázisában nem elérhetők a LAIR (Légszennyező anyag kibocsátás adatok) és a Felszíni vízminőség mérési eredmények (FEVISZ) 2021-es és 2022-es évre vonatkozó adatai, valamint a Felszín alatti víz és kármentesítési adatok (FAVI).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Göd település 2021-es és 2022-es évi Légszennyező kibocsátásokra vonatkozó összes adatait.

2., A Samsung Magyarország Zrt. által szolgáltatott, a gödi telephelyre (Göd, Schenek I. u. 1.; KÜJ-szám: 100299131) a 2021-es és a 2022-es évre vonatkozó Légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó – az OKIR-ban nem elérhető – összes adatot.

3., a Samsung Magyarország Zrt. által szolgáltatott, a gödi telephelyre (Göd, Schenek I. u. 1.; KÜJ-szám: 100299131) vonatkozóan a 2021-es és a 2022-es évek Felszíni vízminőség mérési eredményeit, így a 2021-es és 2022-es évi Szennyezőanyagkibocsátás adatait az éves bejelentőlapok adatai alapján, valamint a Szennyvíziszap adatokat a benyújtott éves bejelentés alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 16.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa