Tisztelt Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Berek Világa Látogatóközpont látogatóinak számát 2022-ben és 2023-ban (agusztus 15-ig bezárólag), valamint, hogy ebből hány fő számára vettek gyermekjegyet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Pósa Patrícia, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Katus Eszter!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot az alábbi közérdekű
adatigényléssel kereste meg: a Berek Világa Látogatóközpont látogatóinak
száma 2022-ben és 2023-ban (augusztus 15-ig bezárólag), valamint ebből
hány fő számára vettek gyermekjegyet. A 2023. augusztus 16-án
elektronikusan érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatjuk.

A Berek Világa Látogatóközpont látogatóinak a száma 3037 fő volt 2022-ben,
ebből 1096 fő számára vásároltak gyermekjegyet. 2023-ban (augusztus 15-ig
bezárólag) 3128 fő volt a látogatói létszám, ebből 1290 fő részére
váltottak gyermekjegyet.

Üdvözlettel:

Dr. Pósa Patrícia
hivatali főtanácsos I.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály
8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16. 

Mielőtt ezt a levelet kinyomtatja, gondoljon vizeink és környezetünk
védelmére! Egy darab 80 grammos A/4-es papír előállításakor akár 2 liter
vizet is elhasználnak! 

2023.08.16 12:33 időpontban Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ezt
írta:

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Látogatók száma
Dátum: 2023.08.16 12:26
Feladó: Katus Eszter <[FOI #22983 email]>
Címzett: KözAdat requests at Balaton-felvidéki Nemzeti Park
<[Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email]>

Tisztelt Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Berek
Világa Látogatóközpont látogatóinak számát 2022-ben és 2023-ban
(agusztus 15-ig bezárólag), valamint, hogy ebből hány fő számára vettek
gyermekjegyet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[1][FOI #22983 email]

Is [2][Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság? If so, please contact us
using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22983 email]
2. mailto:[Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email]
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers